Opcje wyświetlania

Aby wyświetlać dokumenty PDF na pustym obszarze roboczym, można ukryć formanty.

 • Naciśnięcie klawisza F8 powoduje zachowanie tylko paska menu i panelu nawigacyjnego.

 • Naciśnięcie klawisza F9 powoduje ukrycie paska menu i rozszerzenie panelu dokumentu.

 • Wybranie kolejno pozycji Dokument > Właściwości dokumentu > Widok początkowy pozwala dostosować wygląd dokumentu i okna programu. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Właściwości dokumentu.

Aby zakończyć tryb lub przywrócić poprzedni wygląd, należy ponownie wykonać daną czynność.

 

Wyświetlanie na pełnym ekranie

 • Wybranie kolejno pozycji Widok > Pełny ekran, naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+L lub kliknięcie przycisku PDF Converter button full screen mode Opcje wyświetlania Tryb pełnego ekranu na pasku Widok pozwala przejść do widoku Pełny ekran.  

 • Za pomocą klawiszy PageDown,  PageUp, kombinacji  Ctrl + End oraz Ctrl + Home można przemieszczać się w dokumencie.

 • Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+L pozwala wyjść z trybu Pełny ekran.

W trybie pełnego ekranu wszystkie formanty są ukryte — zwykle ten tryb jest używany w prezentacjach. Wskaźnik nadal jest aktywny, dzięki czemu można klikać łącza czy otwierać notatki. Polecenia, takie jak powiększanie, drukowanie czy wyszukiwanie, można wykonywać za pomocą skrótów klawiaturowych.

Preferencje można wprowadzić, wybierając kolejno pozycje Edytuj > Preferencje> Ogólne > Pełny ekran.
 

Wyświetlanie siatek

 

Siatki umożliwiają uporządkowanie układu strony.
 

Stosowanie siatek

 • Wybranie kolejno pozycji Widok > Siatka lub użycie skrótu klawiaturowego Ctrl + U powoduje wyświetlenie siatek na stronie dokumentu.

 • Wybranie kolejno pozycji Widok > Przyciągaj do siatki lub użycie skrótu klawiaturowego Shift + Ctrl + U powoduje, że obiekty zaznaczone i przeniesione za pomocą narzędzia Zaznacz obiekt będą wyrównywane do najbliższych linii siatki.  

 • Właściwości siatki można zdefiniować w obszarze Preferencje ogólne.

Ukrywanie siatek i wyłączanie przyciągania do siatki

 • Ponowne wybranie kolejno pozycji Widok > Siatka lub naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + U.

 • Ponowne wybranie kolejno pozycji Widok > Przyciągaj do siatki lub naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift + Ctrl + U.

 

 

Opcje wyświetlania