Powiększanie stron

Stronę można powiększyć lub pomniejszyć do dowolnego dopuszczalnego rozmiaru (mieszczącego się w zakresie od minimalnego do maksymalnego poziomu powiększenia). Po powiększeniu strony do rozmiaru przekraczającego rozmiar okna można przesuwać stronę za pomocą narzędzia Rączka.
 

Korzystanie z formantów powiększania

Bieżący widok dokumentu można powiększać lub pomniejszać, klikając przyciski  Powiększ/Pomniejsz znajdujące się obok pola poziomu powiększenia PDF Converter controls zooming Powiększanie stron na pasku Widok. Można też wybrać wstępnie ustawiony współczynnik powiększenia lub samodzielnie wprowadzić odpowiedni współczynnik.
 

Korzystanie z narzędzia Powiększ/Pomniejsz   PDF Converter zoomin Powiększanie stron PDF Converter zoomout Powiększanie stron

Przycisk Powiększ (na głównym pasku narzędzi) umożliwia powiększanie, a przycisk Pomniejsz — pomniejszanie widoku. W tym celu można też wybrać polecenie Powiększ lub Pomniejsz w menu Widok.

Kiedy jest wybrane jedno z narzędzi powiększania, można nacisnąć klawisz  Ctrl, aby przełączać się między narzędziem Powiększ i Pomniejsz.
 

Korzystanie z narzędzia Powiększenie dynamiczne PDF Converter dynamiczoom Powiększanie stron

To narzędzie umożliwia powiększanie lub pomniejszanie widoku strony zgodnie z ruchem myszy. Przeciągnięcie myszy w górę powoduje przybliżenie (powiększenie), a w dół — oddalenie (pomniejszenie).
 

Korzystanie z narzędzia Lupa PDF Converter loupe Powiększanie stron

Ten przycisk należy kliknąć, aby wyświetlić powiększony widok strony w obszarze lupy. Skalę lupy można zmienić, a samą lupę można swobodnie przesuwać w oknie programu.
 

  1. Wybierz narzędzie Lupa z paska narzędzi Powiększenie.

  2. Zaznacz obszar na stronie — zostanie wyświetlone okno lupy.

  3. Wybierz powiększenie — wyświetlany obszar zostanie umieszczony w ramce na stronie.

  4. Przesuwaj obszar w ramce, aby wyświetlać inne fragmenty obrazu w lupie.

  5. Zmień kolor ramki odpowiednio do potrzeb.

  6. Po zakończeniu zamknij okno lupy.
     

Powiększanie za pomocą miniatur stron

Czerwona ramka na miniaturze pokazuje, która część strony jest wyświetlona. Aby zmienić widoczną część strony, należy przeciągać rogi tej ramki w panelu nawigacyjnym.

 

Uwaga

Narzędzie Rączka umożliwia poruszanie się po stronie. Sposób jego działania można zdefiniować w oknie otwieranym po wybraniu polecenia Edytuj > Preferencje > Ogólne > Różne.

Powiększanie stron