Ustawianie stylu wyświetlania stron

Styl wyświetlania można wybrać, korzystając z menu Widok lub z przycisków nawigacyjnych znajdujących się w prawej części paska Widok u dołu okna programu.

 

Pojedyncza strona

Aby w panelu dokumentu była wyświetlana jedna strona jednocześnie, należy kliknąć przycisk PDF Converter nav signlepage Ustawianie stylu wyświetlania stron Pojedyncza strona na pasku Widok lub wybrać polecenie Pojedyncza strona z menu Widok.
 

Układ ciągły

Aby strony były wyświetlane jedna pod drugą, należy kliknąć przycisk PDF Converter nav continuous Ustawianie stylu wyświetlania stron Układ ciągły na pasku Widok lub wybrać polecenie Układ ciągły z menu Widok.
 

Sąsiadująco

Aby w panelu dokumentu były wyświetlane dwie strony obok siebie, należy kliknąć przycisk PDF Converter nav facing Ustawianie stylu wyświetlania stron Sąsiadująco na pasku Widok lub wybrać polecenie Sąsiadująco z menu Widok.

 

Układ ciągły — sąsiadująco

Aby były wyświetlane pary stron w układzie jedna para pod drugą, należy kliknąć przycisk PDF Converter nav cont facing Ustawianie stylu wyświetlania stron Układ ciągły — sąsiadująco na pasku Widok lub wybrać polecenie Układ ciągły — sąsiadująco z menu Widok. W przypadku dłuższych dokumentów pierwsza strona jest umieszczona po prawej, aby obie strony (prawa i lewa) były wyświetlane prawidłowo.

 

Składanie dokumentu

Kliknięcie przycisku PDF Converter document assembly Ustawianie stylu wyświetlania stron Składanie dokumentu w menu Widok umożliwia wyświetlenie większej liczby stron, co ułatwia wykonywanie operacji na stronach oraz przenoszenie i kopiowanie wybranych obiektów lub bloków tekstu na inne strony w tym samym dokumencie lub innych dokumentach. Zobacz tematy Składanie dokumentu i Pasek narzędzi Składanie dokumentu. Ten pasek narzędzi jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aktywny jest widok Składanie dokumentu.

 

Ważne: W widoku Pojedyncza strona wybranie polecenia Edycja > Zaznacz wszystko powoduje zaznaczenie całego tekstu na bieżącej stronie. W trybach Układ ciągły, Sąsiadująco lub Układ ciągły — sąsiadująco i Składanie dokumentu zaznaczany jest cały tekst w całym dokumencie PDF.
 

 

Ustawianie stylu wyświetlania stron