Ustawianie widoku początkowego dokumentu PDF

Dla dokumentu PDF można ustawić określony widok początkowy, który określa sposób wyświetlania dokumentu po otwarciu.

W tym celu z menu Dokument należy otworzyć okno dialogowe Właściwości dokumentu, kliknąć kartę Widok początkowy i  wykonać następujące czynności:
 

Dokument

  • Zdefiniuj sposób wyświetlania stron: wyświetlanie tylko stron czy stron z panelem nawigacyjnym (panelem Zakładki, panelem Strony lub panelem Załączniki).

  • Wybierz układ stron — domyślny lub określony: Pojedyncza strona, Układ ciągły, Sąsiadująco lub Układ ciągły — sąsiadująco.  

  • Wybierz powiększenie domyślne lub ustaw opcję powiększenia: Wpasuj stronę, Wpasuj szerokość, Wpasuj wysokość lub wstępnie zdefiniowana wartość.

  • Wybierz stronę, która ma być pokazywana jako pierwsza.

 Okno

  • Wybierz rozmiar okna: dopasowany do pierwszej strony, wyśrodkowany na ekranie lub w trybie pełnego ekranu.

  • Zdecyduj, co ma być wyświetlane na pasku tytułu okna (nazwa pliku czy tytuł dokumentu).

Ukrywanie

  • Zdecyduj, czy ma być pokazywany pasek menu, paski narzędzi i formanty okna.

Ustawianie widoku początkowego dokumentu PDF