Zmienianie rozmiaru strony w celu dopasowania jej do okna

Rozmiar widoku strony można zmieniać za pomocą przycisków na pasku Widok lub poleceń z podmenu Powiększenie w menu Widok.

 

Rozmiar rzeczywisty

Kliknięcie przycisku PDF Converter zoom actualsize Zmienianie rozmiaru strony w celu dopasowania jej do okna lub wybranie polecenia Rozmiar rzeczywisty z menu Widok > Powiększenie powoduje zmianę rozmiaru strony do powiększenia 100%.
 

Wpasuj stronę

Kliknięcie przycisku PDF Converter zoom fitpage Zmienianie rozmiaru strony w celu dopasowania jej do okna Wpasuj stronę lub wybranie polecenia Wpasuj stronę z menu Widok > Powiększenie powoduje zmianę rozmiaru strony tak, aby zmieściła się w całości w widoku dokumentu.
 

Wpasuj szerokość

Kliknięcie przycisku PDF Converter zoom fitwidth Zmienianie rozmiaru strony w celu dopasowania jej do okna Wpasuj szerokość lub wybranie polecenia Wpasuj szerokość z menu Widok > Powiększenie powoduje zmianę rozmiaru strony tak, aby zmieściła się na szerokość w widoku dokumentu.

 

Wpasuj widoczne

Wybranie polecenia Wpasuj widoczne z menu Widok > Powiększenie powoduje zmianę rozmiaru widoków strony tak, aby pasowały do rozmiaru okna.
 

Wpasuj wysokość

Wybranie polecenia Wpasuj wysokość z menu Widok > Powiększenie powoduje zmianę rozmiaru strony tak, aby zmieściła się na wysokość w widoku dokumentu.

 

Uwaga

Skróty klawiaturowe umożliwiające zmienianie rozmiaru dokumentu można znaleźć w menu Widok.

 

Zmienianie rozmiaru strony w celu dopasowania jej do okna