Ponowne tworzenie i czyszczenie indeksów

Podczas tworzenia nowego indeksu są generowane nowy plik zpi i nowy folder pomocniczy na pliki indeksu. Dzięki małemu plikowi zpi funkcja wyszukiwania może uzyskiwać dostęp do informacji w plikach indeksu. Gdy są indeksowane tysiące plików PDF, całkowity rozmiar plików indeksu może być znaczny, a mimo to muszą być one dostępne na potrzeby wyszukiwania w indeksie.
 

Aby poprawić istniejący indeks

  1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Indeksowanie > Utwórz indeksy pełnotekstowe.

  2. Kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym Wykaz, zaznacz istniejący plik definicji (ZPI) dla danego indeksu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  3. W oknie dialogowym Wykaz wykonaj następujące czynności:

    • Kliknij przycisk Utwórz ponownie, aby utworzyć nowy indeks, zastępując istniejący plik ZPI oraz pliki indeksu.

    • Kliknij przycisk Oczyść, aby usunąć zawartość indeksu bez usuwania samego pliku ZPI.

  1. Po zakończeniu indeksowania kliknij przycisk Zamknij.

Ponowne tworzenie i czyszczenie indeksów