Przenoszenie indeksowanych dokumentów PDF

Czasami dochodzi do sytuacji, w których konieczne staje się przeniesienie niektórych lub wszystkich indeksowanych dokumentów PDF na serwer sieciowy, na dysk lub do witryny sieci Web. Definicja indeksu zawiera ścieżki względne między plikiem definicji indeksu (ZPI) a folderami zawierającymi indeksowane dokumenty. Te ścieżki względne muszą pozostać niezmienione, aby po przeniesieniu indeks nadal działał.

Najlepiej, żeby plik ZPI i foldery zawierające indeksowane dokumenty znajdowały się w tym samym folderze — dzięki temu ścieżkę względną będzie można zachować, po prostu przenosząc ten folder. W przeciwnym razie po przeniesieniu kolekcji indeksowanych dokumentów może być konieczne utworzenie nowego pliku indeksu.

Nadal można używać oryginalnego pliku ZPI. Najpierw należy przenieść indeksowane dokumenty do lokalizacji docelowej, potem skopiować lub przenieść plik ZPI do nowego folderu indeksu, dokonać edycji opcji, a następnie utworzyć indeks za pomocą okna dialogowego Wykaz. Zobacz: Tworzenie indeksu wyszukiwania.

Jeśli indeks był zapisany na dysku innym niż dowolna część indeksowanej przez niego kolekcji, przeniesienie kolekcji lub indeksu spowoduje, że nie będą się one nadawać do użytku. Jeśli planowane jest przeniesienie kolekcji dokumentów do innej lokalizacji sieciowej lub na dysk CD, należy utworzyć indeks w tym samym miejscu, w którym znajduje się kolekcja.

Przenoszenie indeksowanych dokumentów PDF