Tworzenie indeksu pełnotekstowego

Po odpowiednim przygotowaniu można rozpocząć tworzenie indeksu.
 

Aby utworzyć indeks pełnotekstowy

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Przetwarzanie zaawansowane > Utwórz indeksy pełnotekstowe, a następnie kliknij przycisk Nowy w oknie dialogowym Wykaz.

 2. W polu Tytuł wpisz nazwę pliku definicji indeksu.

 3. W polu Opis wpisz ogólny opis dokumentu.

 4. W polu Pomijane słowa dodaj wyrazy, które mają być ignorowane podczas wyszukiwania.

 5. W polu Pole niestandardowe dodaj niestandardowe terminy indeksu.

 6. Kliknij przycisk Dodaj obok pozycji Uwzględnij katalog w celu wybrania folderu zawierającego pliki PDF, które mają zostać uwzględnione w indeksie. Powtarzaj tę czynność, aby dodać kolejne foldery. Jeśli planujesz późniejsze przeniesienie plików PDF razem z ich indeksem na serwer lub do witryny sieci Web, lepiej umieścić je w jednym folderze.

 7. Kliknij przycisk Dodaj obok pozycji Wyklucz katalog  w celu wybrania podfolderu zagnieżdżonego w folderze znajdującym się na liście Uwzględnij katalog. Czynność tę możesz powtórzyć dowolnie wiele razy. Wybrane podfoldery zostaną wykluczone z indeksowania.

 8. Kliknij przycisk Utwórz, a następnie określ lokalizację pliku indeksu. Kliknij przycisk Zapisz.

Wykluczanie określonych wyrazów

Z indeksów można wykluczyć popularne przyimki, takie jak w, z, i, o oraz dla. Pomijane słowa mogą zawierać maksymalnie 128 znaków i jest w nich rozróżniana wielkość liter. Dzięki wykluczeniu określonych wyrazów rozmiar indeksu może się zmniejszyć o 10–15%, co usprawni wyszukiwanie. Jednak użytkownicy nie mogą wyszukiwać wyrażeń zawierających pomijane słowa. Zatem plik Readme przekazywany współpracownikom razem z indeksem powinien zawierać także wykluczone pomijane słowa.
 

Aby wykluczyć wyrazy z indeksowania

 • Wybierz kolejno pozycje Dokument > Przetwarzanie zaawansowane > Utwórz indeksy pełnotekstowe.

 • W polu edycji Pomijane słowa wpisz wyraz, który ma zostać wykluczony, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtarzaj tę czynność, aby wykluczyć kolejne wyrazy.

 • Aby usunąć wyraz z listy pomijanych słów (w celu ponownego uwzględnienia go w procesie indeksowania), zaznacz wyraz, a następnie kliknij przycisk Usuń.  

Tworzenie indeksu pełnotekstowego