Informacje o wyszukiwaniu

Do prostego wyszukiwania tylko w bieżącym dokumencie PDF służy okno dialogowe Znajdowanie. Na potrzeby bardziej skomplikowanego wyszukiwania należy użyć okna dialogowego Wyszukiwanie. Umożliwia ono wyszukiwanie w wielu plikach, zawężanie wyszukiwania przez dodawanie kolejnych kryteriów i używanie zaawansowanych technik wyszukiwania.

 

Wyszukiwanie należy rozpocząć z poziomu menu Edycja. Program PDF Converter Professional udostępnia kilka sposobów wyszukiwania pełnotekstowego w plikach PDF:

  • wyszukiwanie pojedynczego wyrazu lub frazy

  • wyszukiwanie wielu wyrazów lub fraz

  • wyszukiwanie według wstępnie zdefiniowanych wzorców

  • wyszukiwanie według niestandardowych wzorców (dowolnych masek)

Zobacz: Okno dialogowe Wyszukiwanie i Wyszukiwanie według wzorców i masek.

 

Można także określić zakres wyszukiwania:

Wyszukiwanie w folderze pozwala na przeszukiwanie jednego folderu (z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia podfolderów) oraz umożliwia ograniczenie wyszukiwania do wyników zgodnych z wartościami z pól standardowych (autor, tytuł, temat, słowa kluczowe itd.) właściwości pliku PDF. Zobacz temat Wybieranie opcji wyszukiwania. Przeszukiwanie indeksu zapewnia większą szybkość wyszukiwania dzięki zastosowaniu wstępnie utworzonego indeksu. Zapewnia również większą elastyczność, umożliwiając rozszerzenie wyszukiwania przez zdefiniowanie zestawu folderów i podfolderów do przeszukiwania, a także pozwala zawęzić wyszukiwanie przy użyciu nie tylko standardowych pól właściwości dokumentu PDF, ale także pól niestandardowych ze zdefiniowanymi wartościami.

Na potrzeby dowolnej z powyższych metod należy określić najczęściej używane kryteria wyszukiwania, takie jak Uwzględnij wielkość liter, Uwzględnij tylko całe wyrazy. Ponadto należy określić, czy mają być uwzględniane komentarze i zakładki.

 

Operatory logiczne

Podczas wyszukiwania w wielu dokumentach można wprowadzić następujące operatory logiczne w celu zawężenia wyszukiwania:

Oraz: “&”

Lub: “|”.

Nie: “~”.

Nawiasy: “(“, “)”.

 

Nawiasy służą do określania kolejności stosowania operatorów logicznych. Więcej informacji oraz diagramy przedstawiające efekty stosowania tych operatorów można znaleźć w temacie Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych.

 

Wyszukiwanie do redakcji lub oznaczenia

Wyszukiwanie można połączyć z innymi funkcjami programu:

 

Wyszukaj i redaguj — znalezione elementy są oznaczane do redakcji, zgodnie z opisem w sekcji Wyszukiwanie i redagowanie tekstu. To polecenie jest dostępne w menu Dokument.

Wyszukaj i oznacz — znalezione elementy są wyróżniane, wykreślane lub podkreślane zgodnie z wyborem użytkownika. Te opcje są dostępne na liście rozwijanej Narzędzia oznaczenia tekstowego na pasku narzędzi Komentarze.

Skanuj i oznacz — znalezione elementy są wyróżniane, wykreślane, podkreślane lub oznaczane do redakcji zgodnie z wyborem użytkownika. W tym przypadku nie jest dostępne wyszukiwanie wielu ciągów. To polecenie jest dostępne w menu Skanuj. Więcej informacji znajduje się w temacie Tworzenie plików PDF za pomocą skanera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o wyszukiwaniu