Przeszukiwanie bieżącego dokumentu

Do wyszukiwania w bieżącym dokumencie można użyć okien dialogowych Znajdowanie lub Wyszukiwanie. W oknie dialogowym Znajdowanie są dostępne podstawowe opcje wyszukiwania, natomiast opcje zaawansowane są dostępne w oknie dialogowym Wyszukiwanie, w którym z listy rozwijanej Szukaj w należy wybrać pozycję Bieżący dokument.

 

 

Przeszukiwanie bieżącego dokumentu