Przeszukiwanie indeksu

Przeszukiwanie indeksu umożliwia

 • szybsze przeszukiwanie folderów dzięki zastosowaniu wstępnie utworzonego indeksu,

 • rozszerzenie wyszukiwania przez zdefiniowanie zestawu folderów i podfolderów do przeszukiwania,

 • zawężenie wyszukiwania za pomocą standardowych i/lub niestandardowych pól z właściwości dokumentu PDF.

Aby przeszukać indeks

 1. Otwórz okno dialogowe Wyszukaj.

 2. Wpisz wyszukiwaną frazę.

 3. Z listy rozwijanej Szukaj w wybierz pozycję Obecnie wybrane indeksy lub Wybierz indeks. W drugim przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer indeksów.  

 4. W oknie dialogowym Menedżer indeksów
   

  • kliknij przycisk Dodaj i w oknie dialogowym Otwieranie wybierz indeks. Następnie kliknij przycisk Otwórz lub

  • jeśli w oknie dialogowym Menedżer indeksów znajduje się już plik indeksu, który ma być używany, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk OK.

Od tej chwili wybrany indeks będzie dostępny na liście obecnie wybranych indeksów.

 1. Kliknij pozycję >> Zaawansowane, aby skorzystać z dodatkowych kryteriów wyszukiwania. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Wybieranie opcji wyszukiwania.

 2. Kliknij przycisk Wyszukaj. Wystąpienia zostaną wymienione na liście wyników.

 3. Kliknij wynik na liście, aby wyświetlić stronę zawierającą znalezioną frazę, która będzie wyróżniona.

Uwaga

Istnieje jeszcze jedna opcja przeszukiwania indeksu: Tematyzacja. Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas przeszukiwania plików indeksu. Umożliwia ona znajdowanie wszystkich wyrazów o tym samym rdzeniu. Na przykład wystarczy wpisać „szuka”, aby znaleźć wyrazy „szukać”, „szukany”, „szukanie” itp. Z tą opcją nie można używać symboli wieloznacznych (*, ?).

 

Typ dopasowania
 

Dokładny wyraz lub fraza

Umożliwia wyszukanie dokładnych dopasowań dla całego ciągu znaków, łącznie ze spacjami, w kolejności podanej w polu Wyszukaj. Na przykład po wpisaniu „PDF Professional” wynikiem wyszukiwania będzie lista zawierająca jedynie wystąpienia wyrażenia „PDF Professional”, w których oba wyrazy występują w podanej kolejności.

Dowolny z wyrazów

Umożliwia wyszukanie wszystkich wystąpień zawierających co najmniej jeden z wyrazów wpisanych w polu Wyszukaj. Na przykład po wpisaniu „dysk twardy” w wynikach wyszukiwania zostaną uwzględnione wszystkie wystąpienia zawierające jeden z tych wyrazów lub oba: dysk, twardy, dysk twardy lub twardy dysk.

Wszystkie wyrazy

Umożliwia wyszukanie wystąpień zawierających wszystkie wyrazy wpisane w polu Wyszukaj, ale niekoniecznie w tej samej kolejności. Na przykład po wpisaniu „dysk twardy” w wynikach wyszukiwania zostaną uwzględnione wystąpienia wyrażeń „dysk twardy” i „twardy dysk”.

Zapytanie logiczne

Umożliwia wyszukanie terminów lub wyrażeń wskazanych przy użyciu operacji logicznych. Opcja Zapytanie logiczne może być dostępna wyłącznie w przypadku przeszukiwania wielu dokumentów (podczas przeszukiwania pojedynczego dokumentu jest niedostępna).

 

Przeszukiwanie indeksu