Wybieranie opcji wyszukiwania

/Ten temat dotyczy tylko wyszukiwania pojedynczych lub wielu wyrazów, a nie wyszukiwania według wzorców i masek.

 

Kryteria wyszukiwania można określić precyzyjniej przy użyciu podstawowych i/lub zaawansowanych opcji.
 

Podstawowe opcje wyszukiwania
 

Uwzględnij tylko całe wyrazy — to pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli określony wyszukiwany tekst musi być samodzielnym wyrazem. Na przykład jeśli szukany jest wyraz „las”, ale pomijane mają być wyrazy zawierające w sobie ten ciąg liter, takie jak „balast”, „klasa” czy „plastyczny”, zaznaczenie tego pola wyboru pozwoli uzyskać poprawne wyniki wyszukiwania.

Uwzględnij wielkość liter — tej opcji należy użyć, jeśli wielkość liter jest istotna. Należy zauważyć, że jeśli zostanie zaznaczone tylko to pole wyboru, a pole Uwzględnij tylko całe wyrazy pozostanie niezaznaczone, w wynikach wyszukiwania zwracane będą wyrazy, w których wielkie i małe litery są zgodne z podaną frazą. Na przykład jeśli frazą do wyszukania jest „Kwi”, to podczas wyszukiwania znalezione zostaną wszystkie wystąpienia wyrazu „Kwiecień”, ale żadne wyrazu „kwiaty”.

Załóżmy, że w pliku PDF znajduje się jedno wystąpienie wyrazu „Tropikalny” pisanego z wielkiej litery. Jeśli pole Uwzględnij tylko całe wyrazy zostanie zaznaczone, a pole Uwzględnij wielkość liter pozostanie niezaznaczone, poprawny wynik wyszukiwania zostanie zwrócony dla fraz „Tropikalny”, „tropikalny” i dla każdej innej wersji tego samego wyrazu, na przykład „TROPIKALNY” albo „tRopikalny”. Należy jednak pamiętać, że dla fragmentów wyrazu (nawet jeśli wielkie i małe litery są użyte tak jak w poszukiwanym wyrazie, na przykład „Tro”) nie zostaną zwrócone żadne wyniki wyszukiwania.

Jeśli zostaną zaznaczone oba pola wyboru, poprawny wynik wyszukiwania zostanie zwrócony tylko dla frazy „Tropikalny”. Tego ustawienia należy użyć, jeśli wyszukiwany ma być tylko podany wyraz, a nie jego warianty z przedrostkami i przyrostkami, i jeśli istnieje pewność, że w dokumencie nie ma jego wystąpień z błędną pisownią.

Uwzględnij komentarze — to pole wyboru należy zaznaczyć, aby przeszukiwana była zawartość tekstowa oraz komentarze w pliku PDF.

Uwzględnij zakładki — to pole wyboru należy zaznaczyć, aby przeszukiwane były zakładki oraz zawartość tekstowa w pliku PDF.

 

Zaawansowane opcje wyszukiwania

 

Podczas wyszukiwania pojedynczych lub wielu wyrazów w folderze można zawęzić kryteria wyszukiwania, używając właściwości dokumentu (takich jak autor, tytuł, temat, słowa kluczowe itp.).

Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk >>Zaawansowane i zdefiniować wartości właściwości na liście Dodatkowe kryteria znajdującej się w dolnej części okna dialogowego Wyszukiwanie.

Zawężenie wyszukiwania oznacza wykonanie przez program wyszukiwania pełnotekstowego z użyciem określonej frazy tylko w dokumentach zawierających właściwości o wartościach podanych w oknie dialogowym Dodatkowe kryteria.

 

Dodaj kryteria — wybranie tego ustawienia umożliwia określenie specjalnych kryteriów wyszukiwania:

Lista rozwijana klucza: Dostępne są następujące kryteria do wyboru: Autor, Tytuł, Temat, Słowa kluczowe, Aplikacja, Program do tworzenia, Data utworzenia, Data modyfikacji.

Lista rozwijana operacji: W przypadku kryteriów typu data można ustawić następujące wartości: Jest przed, Równa się, Nie równa się, Jest po. W przypadku pozostałych kryteriów można wybrać wartość Uwzględnia lub Wyklucza.

Pole tekstowe wartości: Należy wpisać lub wybrać wartość.

Uwaga

Dla większości typów kluczy (nie dla dat) można określić kilka wartości do uwzględniania lub wykluczania.

Wybieranie opcji wyszukiwania