Wyszukiwanie w folderze

Wyszukiwanie w folderze pozwala na przeszukiwanie plików PDF znajdujących się w jednym folderze (z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia podfolderów) oraz umożliwia ograniczenie wyszukiwania do wyników zgodnych z wartościami z pól standardowych (autor, tytuł, temat, słowa kluczowe itd.) właściwości pliku PDF.
 

Aby wyszukiwać w określonym folderze

  1. Kliknij narzędzie PDF Converter search Wyszukiwanie w folderze Wyszukaj na pasku narzędzi Plik, aby otworzyć okno dialogowe Wyszukaj.

  2. Wpisz wyszukiwaną frazę.

  3. Na liście rozwijanej Szukaj w wybierz pozycję Wybrany folder i w oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu znajdź folder docelowy, aby go zaznaczyć. Wybrany folder (lokalny lub sieciowy) zostanie wyświetlony w polu Szukaj w.

  4. Wybierz opcje wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania w folderze dostępna jest dodatkowa opcja: Uwzględnij podfoldery. Zaznacz ją, aby uwzględnić wszystkie podfoldery.

  5. Kliknij pozycję >> Zaawansowane, aby skorzystać z dodatkowych kryteriów wyszukiwania. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Wybieranie opcji wyszukiwania.

  6. Kliknij przycisk Wyszukaj. Wystąpienia frazy zostaną wyświetlone na liście wyników.

  7. Kliknij wynik na liście, aby wyświetlić odpowiednią stronę zawierającą wyróżniony wynik wyszukiwania.

Uwaga

W przypadku folderów zawierających dużą liczbę plików PDF, które nie będą znacznie modyfikowane, można przyspieszyć wyszukiwanie przez wygenerowanie indeksu dla tych plików i użycie funkcji przeszukiwania indeksu.

Wyszukiwanie w folderze