Wyszukiwanie według wzorców i masek

Oprócz wyszukiwania co najmniej jednego ciągu tekstowego można przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych wzorców znanych także jako maski.

Wyszukiwanie według wzorca lub maski można przeprowadzić przy użyciu menu Edycja, co opisano w temacie Informacje o wyszukiwaniu. Służy do tego również funkcja redakcji. Znalezione elementy są oznaczane do redakcji zgodnie z opisem w temacie Wyszukiwanie i redagowanie tekstu. To polecenie jest dostępne w menu Dokument. Wyszukiwanie można również przeprowadzić przy użyciu oznaczania. Znalezione elementy zostaną wyróżnione, przekreślone lub podkreślone. Ta funkcja jest dostępna na liście rozwijanej Narzędzie oznaczenia tekstowego na pasku narzędzi Komentarze. Wzorce i maski mogą być również używane z poleceniem Skanuj i oznacz dostępnym w menu Skanowanie. Zobacz temat Tworzenie plików PDF za pomocą skanera.

 

Wyszukiwanie wzorców

W odpowiednim oknie dialogowym Wyszukiwanie należy wybrać pozycję Wzorce, a następnie wzorzec. W statycznym tekście zostanie przedstawiona struktura, która będzie wyszukiwana, a także przykłady.

 

Numery ubezpieczeń

Są zgodne ze wzorcem stosowanym w Stanach Zjednoczonych — dziewięć kolejnych cyfr lub dziewięć cyfr rozdzielonych znakami interpunkcyjnymi: nnn-nn-nnnn.

 

Numery telefonów

Ten wzorzec umożliwi znalezienie pozycji o strukturze typowej dla numerów telefonów używanych w Stanach Zjednoczonych — z numerami kierunkowymi i kodami kraju lub bez nich. Numery kierunkowe w nawiasach są akceptowane.

 

Numery kart kredytowych

Składają się z 16 kolejnych cyfr lub czterech grup po cztery cyfry rozdzielanych znakami interpunkcyjnymi.

 

Adresy e-mail

Ten wzorzec służy do wyszukiwania ampersandu ze znakami przed i po nim oraz typowych nazw domen, takich jak com, net, org itd.

 

Daty

Ten wzorzec akceptuje wiele formatów dat — różne kolejności, z liczbami lub wyrazami oraz ze zróżnicowanymi znakami interpunkcyjnymi.

 

Wyszukiwanie masek

Masek należy używać, jeśli wstępnie zdefiniowane wzorce są niewystarczające, np. jeśli numery telefonów w dokumencie są zgodne z innym wzorcem lub jeśli mają zostać wyszukane elementy o stałej strukturze nieuwzględnionej w żadnym z dostępnych wzorców, takie jak numery rejestracyjne samochodów, numery lotów lub identyfikatory dokumentów we własnym systemie archiwizacji użytkownika.

 

W odpowiednim oknie dialogowym Wyszukiwanie należy wybrać pozycję Dowolna maska, a następnie wpisać maskę. Maska określa liczbę wyszukiwanych znaków oraz to, czy będą to liczby, litery, znaki interpunkcyjne czy ich połączenie. Szerszy opis akceptowanych znaków znajduje się w wyświetlanym statycznym tekście. Jest on dokładniejszy niż niniejsze podsumowanie:

 

A = tylko litera alfabetu angielskiego, wielka lub mała (A–Z, a–z)

9 = tylko cyfra (0–9)

O = litera lub cyfra

X = litera, cyfra lub znak interpunkcyjny (ale nie litery akcentowane)

 

 

Porada

Należy upewnić się, że maska jest odpowiednia, szczególnie w przypadku wyszukiwania lub redakcji.

 

 

Wyszukiwanie według wzorców i masek