Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows

Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows to narzędzie firmy Microsoft służące do indeksowania i wyszukiwania, które ułatwia znajdowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, elementów poczty e-mail, kontaktów i załączników na komputerze lub w sieci.

 

Program PDF Professional udostępnia filtr indeksowania plików PDF pozwalający na indeksowanie i wyszukiwanie przez narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows plików PDF, w tym również plików PDF zawierających same obrazy.

 

Aby pobrać i zainstalować narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows (dostępne dla systemu Windows XP i Vista), należy skorzystać z następującego łącza: http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/default.mspx.

 

Po zakończeniu instalacji narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows wyświetli pole wyszukiwania oraz ikonę umożliwiającą otwarcie okna aplikacji w celu określenia kryteriów wyszukiwania.

PDF Converter wds Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows

Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows