Bezpieczne dostarczanie

Bezpieczne dostarczanie to sekwencja akcji typu kreator, pomagająca chronić zestaw plików, które mają zostać dostarczone pocztą e-mail. Kreator nie działa na otwartych dokumentach.
 

Aby wysłać dokumenty PDF przy użyciu opcji Bezpieczne dostarczanie

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Bezpieczeństwo > Bezpieczne dostarczanie lub kliknij przycisk PDF Converter button securedelivery Bezpieczne dostarczanie  Bezpieczne dostarczanie na pasku narzędzi Plik.

 2. Okno dialogowe kreatora Bezpieczne dostarczanie przeprowadzi użytkownika przez cztery kroki:

  • Wybierz kopertę

   Kliknięcie tego elementu powoduje otwarcie panelu Koperta. Aby wyświetlić żądaną kopertę w okienku Dokument, należy kliknąć ją dwukrotnie lub kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zastosuj. Koperta może zawierać interaktywne pola formularza do wypełnienia.
    

  • Dodaj załączniki

   Kliknięcie tego elementu umożliwia dodanie załączników. Wybrane pliki będą wyświetlane w panelu Załączniki (dozwolone są zarówno pliki PDF, jak i pliki w formacie innym niż PDF). Należy wybrać wiele plików z jednej lokalizacji lub powtórzyć akcję w celu dodania większej liczby plików z różnych lokalizacji. Istnieje możliwość dołączenia pakietu PDF zawierającego zestaw plików PDF.
    

  • Szyfruj pliki

   Kliknięcie tego elementu powoduje otwarcie panelu Zabezpieczenia. Należy przeciągnąć schemat zabezpieczeń w celu zaszyfrowania załączników lub pliku koperty. Ustawienia zabezpieczeń można zmienić w dowolnym momencie przed zapisaniem i zamknięciem pakietu plików. Szczegółowe informacje zawiera temat Właściwości zabezpieczeń.
    

  • Podpisz dokument

   Kliknięcie tego elementu powoduje otwarcie panelu Podpisywanie/certyfikowanie. Należy przeciągnąć odpowiedni schemat podpisu w celu podpisania pliku koperty. Plik wzorca koperty jest z reguły zaprojektowany tak, aby zawierał pole podpisu cyfrowego umożliwiające złożenie podpisu. W przeciwnym razie można podpisać kopertę interakcyjnie. Szczegółowe informacje zawiera temat Panel Podpisywanie/certyfikowanie.

Uwaga

Ponieważ zmiany mogą mieć wpływ na ważność podpisu, należy złożyć podpis dopiero po zakończeniu wszystkich modyfikacji.

 1. Po zakończeniu składania dokumentów kliknij przycisk Wyślij. W domyślnym programie pocztowym zostanie otwarta nowa wiadomość z kolekcją plików chronioną przez kopertę zabezpieczającą. Pole wiadomości będzie zawierało instrukcje dla adresata dotyczące sposobu uzyskania dostępu do zabezpieczonych załączników.

 2. Wprowadź potrzebne informacje (odbiorców, temat, tekst itd.) w oknie wiadomości e-mail, a następnie wyślij wiadomość.

 

Bezpieczne dostarczanie