Informacje o podpisach cyfrowych

Aby zapobiegać niedozwolonemu modyfikowaniu dokumentów oraz piractwu, w programie PDF Professional jest używana, będąca standardem w branży, metoda kluczy publicznych/prywatnych do cyfrowego podpisywania dokumentów. Użytkownik tworzy najpierw parę kluczy: klucz publiczny oraz klucz prywatny — klucz prywatny zachowuje w bezpiecznym miejscu, a klucz publiczny wysyła do innych osób.
 

Ważne: dane zaszyfrowane za pomocą klucza prywatnego mogą zostać odszyfrowane wyłącznie za pomocą klucza publicznego i odwrotnie.
 

Podpisywanie dokumentu za pomocą klucza prywatnego: Ponieważ tylko autor dokumentu ma klucz prywatny (użyty do podpisania dokumentu), to jeśli plik można odszyfrować za pomocą klucza publicznego (przekazanego innym użytkownikom), pewne jest, że został on podpisany za pomocą jego klucza prywatnego, innymi słowy przez autora. Każda modyfikacja dokumentu podpisanego za pomocą klucza prywatnego spowoduje naruszenie pieczęci.
 

Szyfrowanie dokumentu za pomocą klucza publicznego: użytkownik może także wysłać do znajomego prywatny dokument (szyfrując go za pomocą klucza publicznego należącego do tej osoby), tak aby nikt inny nie mógł go odczytać.
 

Podpisy cyfrowe mogą być widoczne lub niewidoczne. Widoczne podpisy są wyświetlane w dokumentach oraz w panelu Podpisy i panelu Podpisywanie/certyfikowanie. Niewidoczne podpisy są wyświetlane tylko w panelu Podpisy oraz panelu Podpisywanie/certyfikowanie.
 

Wygląd podpisów można zmieniać za pomocą panelu Preferencje zabezpieczeń.
 

W celu zwiększenia ochrony podpisy cyfrowe mogą być oznaczane sygnaturą czasową.

 

Informacje o podpisach cyfrowych