Informacje o zabezpieczaniu dokumentów PDF

Oprócz dobrze znanych metod ochrony, takich jak stosowanie zapór, skanowanie w poszukiwaniu wirusów i korzystanie z oprogramowania antyszpiegowskiego, program PDF Professional udostępnia kompleksowy system zabezpieczania dokumentów PDF na różnych poziomach ochrony.

 • W dokumencie PDF można zastosować schemat zabezpieczenia hasłem, który wymaga podania hasła w celu otwarcia dokumentu i/lub podania kolejnego hasła w celu ustawienia lub zmiany szeregu dozwolonych i niedozwolonych działań.
   

 • Zastosowanie schematu zabezpieczenia certyfikatem do dokumentu umożliwia zaszyfrowanie go za pomocą klucza publicznego otrzymanego od zaufanego kontaktu, tak aby dokument mógł zostać odszyfrowany tylko przez ten kontakt lub przez partnerów dysponujących odpowiednim kluczem prywatnym, zgodnie z opisem w sekcji Udostępnianie certyfikatów zabezpieczeń.
   

 • Dzięki użyciu podpisów cyfrowych dla dokumentu PDF można określić dozwolone akcje. Ostrzeżenie jest wyświetlane nawet w przypadku dokumentu bez ustawień zabezpieczeń, jeśli po jego podpisaniu zostaną w nim wprowadzone jakieś zmiany. Weryfikacja podpisu cyfrowego w odniesieniu do przychodzącego dokumentu PDF pozwala upewnić się, że dokument został wysłany przez zaufany kontakt.
   

 • Na potrzeby bezpiecznego dostarczania można przygotować pakiet wiadomości e-mail: w tym celu należy wybrać stronę koperty, jeden lub więcej dołączonych dokumentów PDF, konkretną metodę szyfrowania stosowaną do pakietu oraz podpis cyfrowy.
   

 • Funkcje redakcji i sprawdzania dokumentów pozwalają na tworzenie publicznych wersji dokumentów zawierających dane o charakterze poufnym.

Zobacz też Preferencje zabezpieczeń i panel Zabezpieczenia w organizatorze. Wszystkie funkcje zabezpieczeń z wyjątkiem redakcji i sprawdzania korzystają z szyfrowania. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o wersjach formatu PDF.

 

 

 

Informacje o zabezpieczaniu dokumentów PDF