Oznaczanie podpisu cyfrowego sygnaturą czasową

Domyślnie do podpisu cyfrowego jest dołączona data i godzina. Sygnatura czasowa z cyfrową autoryzacją wskazuje, że zawartość wszystkich plików danych istniała o określonej godzinie i nie była od tej chwili zmieniana. Sygnatura czasowa jest zwykle pobierana z zewnętrznego urzędu sygnatury czasowej skojarzonego z zaufanym certyfikatem.

Jeśli został skonfigurowany serwer urzędu sygnatury czasowej, sygnatura czasowa jest wyświetlana na karcie Data/godzina w oknie dialogowym Właściwości podpisu. Można wybrać certyfikat urzędu sygnatury czasowej i dodać go do listy zaufanych tożsamości. Jeśli pobieranie sygnatury czasowej zakończyło się niepowodzeniem, zostanie użyta data i godzina z komputera lokalnego.

 

Aby oznaczyć podpisy dokumentów PDF sygnaturą czasową

  1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Podpisz i certyfikuj > Ustawienia zabezpieczeń > Identyfikatory cyfrowe.

  2. Wybierz Serwer sygnatury czasowej w oknie po lewej stronie.

  3. Jeśli są dostępne istniejące urzędy sygnatury czasowej, możesz je edytować lub usunąć.

  4. Wybierz urząd sygnatury czasowej i kliknij przycisk Ustaw jako domyślne. Przy następnym podpisywaniu dokument zostanie oznaczony sygnaturą czasową przez określony urząd sygnatury czasowej.

Aby dodać nowy urząd sygnatury czasowej

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. W oknie dialogowym Dodawanie serwera sygnatury czasowej wpisz nazwę i adres URL urzędu sygnatury czasowej. Jeśli serwer sygnatury czasowej wymaga logowania, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 

Oznaczanie podpisu cyfrowego sygnaturą czasową