Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów

Podpisy cyfrowe umożliwiają identyfikowanie nieautoryzowanych zmian wprowadzonych w dokumencie po jego podpisaniu. Dokumenty mogą być wielokrotnie podpisywane przez różne osoby. Oprócz zastosowania podpisu cyfrowego utworzenie certyfikatu dla dokumentu PDF powoduje jego zaszyfrowanie, dzięki czemu tylko zaufani odbiorcy mogą go modyfikować i uzyskiwać do niego dostęp. Identyfikatory cyfrowe służą do podpisywania, szyfrowania i odszyfrowywania dokumentów.

 

Aby podpisać otwarty dokument PDF

 1. Kliknij strzałkę w dół obok narzędzia PDF Converter button sign document Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów Podpisz lub certyfikuj dokument na pasku narzędzi Zabezpieczenia lub wybierz kolejno pozycje Dokument > Podpisz i certyfikuj > Podpisz dokument, a następnie wybierz polecenie Podpisz dokument z menu rozwijanego.
   

 2. Kliknij za pomocą kursora PDF Converter cursor signature Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Kontynuuj, aby utworzyć niewidoczny podpis.

  • Kliknij pozycję Od nowa, aby utworzyć widoczny podpis.

 1. W oknie dialogowym Podpisywanie dokumentu wybierz identyfikator cyfrowy z listy lub kliknij przycisk Dodaj, aby wyszukać istniejący identyfikator cyfrowy lub utworzyć identyfikator cyfrowy z podpisem własnym. Potwierdź hasło, jeśli schemat podpisu obejmuje ochronę hasłem, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz jako, aby zastosować niewidoczny podpis.

  • Kliknij przycisk Dalej, skonfiguruj wygląd i kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz jako, aby zastosować widoczny podpis.

Aby podpisać otwarty dokument PDF i zastosować do niego certyfikat

 1. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku PDF Converter button sign document Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów Podpisz lub certyfikuj dokument na pasku narzędzi Zabezpieczenia lub wybierz kolejno pozycje Dokument > Podpisz i certyfikuj > Certyfikuj dokument, a następnie wybierz polecenie Certyfikuj dokument z menu rozwijanego.

 2. Kliknij za pomocą kursora PDF Converter cursor signature Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Kontynuuj, aby utworzyć niewidoczny podpis.

  • Kliknij pozycję Od nowa, aby utworzyć widoczny podpis.

 1. W oknie dialogowym Certyfikowanie dokumentu wybierz identyfikator cyfrowy z listy lub kliknij przycisk Dodaj, aby wyszukać istniejący identyfikator cyfrowy lub utworzyć identyfikator cyfrowy z podpisem własnym. Potwierdź hasło, jeśli schemat podpisu obejmuje ochronę hasłem. Wybierz pozycję Nie zezwalaj na żadne zmiany, Zezwalaj tylko na wypełnianie formularzy lub Zezwalaj na komentarze i wypełnianie formularzy, aby określić dozwolone czynności, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz jako, aby zastosować niewidoczny podpis.

  • Kliknij przycisk Dalej, skonfiguruj wygląd i kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz jako, aby zastosować widoczny podpis.

Aby podpisać otwarty dokument PDF i zastosować do niego certyfikat w sposób niewidoczny

 1. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku PDF Converter button sign document Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów Podpisz lub certyfikuj dokument na pasku narzędzi Zabezpieczenia lub wybierz kolejno pozycje Dokument > Podpisz i certyfikuj > Certyfikuj dokument w sposób niewidoczny, a następnie wybierz polecenie Certyfikuj dokument w sposób niewidoczny z menu rozwijanego.
   

 2. W oknie dialogowym Certyfikowanie dokumentu wybierz identyfikator cyfrowy z listy lub kliknij przycisk Dodaj, aby wyszukać istniejący identyfikator cyfrowy lub utworzyć identyfikator cyfrowy z podpisem własnym. Potwierdź hasło, jeśli schemat podpisu obejmuje ochronę hasłem. Wybierz pozycję Nie zezwalaj na żadne zmiany, Zezwalaj tylko na wypełnianie formularzy lub Zezwalaj na komentarze i wypełnianie formularzy, aby określić dozwolone czynności, a następnie kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz jako, aby zastosować zmiany.

Aby podpisać dokument i zastosować do niego certyfikat przy użyciu panelu Podpisywanie/certyfikowanie
 

Te czynności możesz łatwiej wykonać w panelu Podpisywanie/certyfikowanie. Aby go wyświetlić, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz kolejno pozycje Dokument > Podpisz i certyfikuj > Panel Podpisywanie/certyfikowanie.
   

 • Wybierz kolejno pozycje Widok > Panele organizatora > Podpisywanie/certyfikowanie.

 • Na pasku narzędzi Widok kliknij przycisk PDF Converter organizer Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów Panele organizatora i wybierz z listy rozwijanej pozycję Podpisywanie/certyfikowanie.

 • Na pasku narzędzi Zabezpieczenia kliknij przycisk PDF Converter button sign document Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów Podpisz lub certyfikuj dokument.

Aby użyć dostępnego schematu podpisu, zaznacz jego miniaturę w panelu i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij schemat na stronę w miejsce, w którym chcesz go umieścić w oryginalnym rozmiarze.

 • Kliknij dwukrotnie przy użyciu kursora Podpisz lub certyfikuj dokument PDF Converter Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów na stronie w miejscu, w którym chcesz umieścić schemat w oryginalnym rozmiarze.

 • Narysuj prostokąt przy użyciu kursora Podpisz lub certyfikuj dokument PDF Converter cursor signature Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów, aby umieścić w nim podpis o rozmiarze dostosowanym do rozmiaru prostokąta.

Uwaga

Panel Podpisywanie/certyfikowanie zawiera widoczne i niewidoczne schematy podpisów.

 

 

Podpisywanie i certyfikowanie dokumentów