Tworzenie certyfikatów z podpisem własnym

Aby utworzyć identyfikator cyfrowy z podpisem własnym

  1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Zarządzaj identyfikatorami cyfrowymi.

  2. Kliknij pozycję Dodaj identyfikator w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń/Identyfikatory cyfrowe.

  3. W oknie dialogowym Dodawanie identyfikatora cyfrowego wybierz opcję Utwórz identyfikator cyfrowy z podpisem własnym i kliknij przycisk Dalej.

  4. Wybierz pozycję Nowy plik identyfikatorów cyfrowych i kliknij przycisk Dalej.

  5. W oknie dialogowym Tworzenie identyfikatora cyfrowego z podpisem własnym wpisz co najmniej swoje imię i nazwisko oraz wybierz kraj jako atrybut użytkownika.

  6. Wpisz hasło (co najmniej 6 znaków), potwierdź je i kliknij przycisk OK.

  7. W oknie dialogowym Zapisywanie jako określ lokalizację i nazwę pliku identyfikatora cyfrowego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Nowo utworzony certyfikat z podpisem własnym zostanie dodany do listy Pliki identyfikatorów cyfrowych.

 

Informacje o korzystaniu z utworzonych certyfikatów zawiera temat Udostępnianie certyfikatów zabezpieczeń.

 

Certyfikaty mogą mieć podpis własny lub mogą być utworzone przez urząd certyfikacji. W przypadku utraty lub usunięcia identyfikatora cyfrowego z podpisem własnym nie będzie można otwierać plików chronionych przez ten identyfikator. Jeśli identyfikator cyfrowy został utworzony za pośrednictwem urzędu certyfikacji, można go stamtąd pobrać.

Program umożliwia pobieranie wielu certyfikatów zabezpieczeń z magazynu certyfikatów systemu Windows.

 

 

Tworzenie certyfikatów z podpisem własnym