Tworzenie kopert niestandardowych

W panelu Koperta można tworzyć szablony kopert niestandardowych na potrzeby bezpiecznego dostarczania.
 

Aby utworzyć szablon koperty niestandardowej

 1. Przygotuj stronę dokumentu PDF, która posłuży za kopertę. Można zaprojektować ją w innej aplikacji do edycji tekstów, przekonwertować na stronę dokumentu PDF, a następnie dodać do niej interaktywne pola formularza za pomocą programu PDF Professional.
   

 2. Kliknij przycisk PDF Converter organizer Tworzenie kopert niestandardowych Panele organizatora na pasku narzędzi Widok i z menu rozwijanego wybierz pozycję Koperta lub wybierz kolejno pozycje Widok > Panele organizatora > Koperta.
   

 3. Kliknij przycisk Utwórz lub wybierz polecenie Utwórz z menu Opcje.
   

 4. W oknie podręcznym Tworzenie koperty kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do przygotowanej strony dokumentu PDF, który ma posłużyć do utworzenia pliku koperty. Zaakceptuj nazwę pliku jako nazwę koperty lub określ inną nazwę w górnym polu tekstowym.
   

 5. W razie potrzeby wybierz schemat zabezpieczeń i schemat podpisu dla pakietu, który ma być automatycznie stosowany podczas szyfrowania lub podpisywania pliku koperty.
   

 6. Kliknij przycisk OK.

 

Tworzenie kopert niestandardowych