Weryfikowanie podpisów cyfrowych

Weryfikowanie podpisu polega na sprawdzeniu jego ważności oraz tego, czy od momentu podpisania dokumentu PDF nie wprowadzono w nim żadnych zmian.

 

Weryfikowanie podpisu

  1. Otwórz dokument PDF zawierający podpis cyfrowy.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy podpis na stronie, a następnie wybierz polecenie Weryfikuj podpis z menu skrótów. Wyniki zostaną wyświetlone w polu informacyjnym Stan sprawdzania ważności.

  3. Kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać więcej informacji o podpisie. Jeśli stan ważności jest nieznany, trzeba zweryfikować podpis, kontaktując się z osobą, która go złożyła. Kliknij przycisk Weryfikuj tożsamość, aby sprawdzić, czy użytkownik wprowadził informacje kontaktowe. Jeśli tak, możesz sprawdzić pochodzenie podpisu, patrząc, czy numery certyfikatów są jednakowe. Jeśli nie ma informacji kontaktowych dotyczących danej osoby podpisującej, użyj innych sposobów weryfikowania podpisu.

Weryfikowanie certyfikatu sygnatury czasowej

  1. Kliknij sygnaturę prawym przyciskiem myszy i w menu skrótów wybierz polecenie Weryfikuj podpis.

  2. W oknie dialogowym Stan sprawdzania ważności kliknij przycisk Właściwości.

  3. W oknie dialogowym Właściwości podpisu kliknij kartę Data/godzina, aby wyświetlić urząd sygnatury czasowej. Następnie kliknij pozycję Pokaż certyfikat w okienku Ogólne, jeśli osoba podpisująca umieściła sygnaturę czasową w dokumencie za pośrednictwem innego urzędu.

  4. Jeśli certyfikat urzędu sygnatury czasowej nie jest zaufany, kliknij pozycję Dodaj do zaufanych tożsamości. Jeśli certyfikat urzędu sygnatury czasowej nie znajduje się na liście, trzeba poprosić o niego osobę podpisującą.

Porada:

Wybierz kolejno pozycje Dokument > Zaufane tożsamości, aby zarządzać listą zaufanych tożsamości.

 

 

Weryfikowanie podpisów cyfrowych