Właściwości zabezpieczeń

Dla otwartego dokumentu PDF można określić lub zmienić właściwości zabezpieczeń, ustawić hasła potrzebne do jego otwierania lub do określania dozwolonych albo zabronionych akcji na tym dokumencie i/lub użyć schematów certyfikatów w celu jego zaszyfrowania.

 

Aby wyświetlić okienko Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kolejno Dokument > Właściwości dokumentu i kliknij kartę Zabezpieczenia.

  • Kliknij symbol ► u góry pionowego paska przewijania, wybierz polecenie Właściwości dokumentu i kliknij kartę Zabezpieczenia.

  • Wybierz kolejno Dokument > Zabezpieczenia > Właściwości zabezpieczeń.

  • Na pasku narzędzi Zabezpieczenia kliknij strzałkę w dół obok przycisku Panel zabezpieczeń i z menu rozwijanego wybierz polecenie Właściwości zabezpieczeń.

W tym oknie można przejrzeć podsumowanie dozwolonych akcji aktualnie ustawionych dla danego dokumentu i wybrać metodę zabezpieczeń.

  • Bez zabezpieczeń. Domyślnie wszystkie akcje są dozwolone. Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich właściwości zabezpieczeń z zabezpieczonego wcześniej dokumentu, o ile użytkownik ma do tego prawo.

  • Zabezpieczenie hasłem. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zabezpieczenie hasłem. Szczegółowe informacje zawiera temat Zabezpieczenie hasłem.

  • Zabezpieczenie certyfikatem. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie kreatora Ustawienia zabezpieczenia certyfikatem. Szczegółowe informacje zawiera temat Zabezpieczenie certyfikatem.

Aby nowe ustawienia zostały uwzględnione, trzeba zapisać modyfikacje właściwości zabezpieczeń oraz dokument. Aby wyświetlić zmienione ustawienia, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Aby wprowadzić więcej zmian, należy kliknąć przycisk Ustawienia.

 

 

Właściwości zabezpieczeń