Zabezpieczenie certyfikatem

Jedną z metod ochrony dokumentów PDF przed nieautoryzowanym dostępem jest określenie dla nich schematów zabezpieczenia certyfikatem. Takie schematy można przechowywać na komputerze.

Aby zastosować istniejący schemat do dokumentu PDF lub utworzyć nowy schemat, należy kliknąć przycisk PDF Converter organizer Zabezpieczenie certyfikatem Panele organizatora na pasku narzędzi Widok i wybrać pozycję Zabezpieczenia. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Panel Zabezpieczenia.

W schematach zabezpieczenia certyfikatem do szyfrowania różnych części zawartości dokumentu PDF mogą być używane różne algorytmy szyfrowania.

 

 

Zabezpieczenie certyfikatem