Zabezpieczenie hasłem

Użytkownik może chronić dokumenty PDF przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacjami, określając dla nich schematy zabezpieczenia hasłem. Te schematy można przechowywać na komputerze.

Aby zastosować schemat do dokumentu PDF lub utworzyć nowy schemat, należy kliknąć przycisk PDF Converter organizer Zabezpieczenie hasłem Panele organizatora na pasku narzędzi Widok i wybrać polecenie Zabezpieczenia. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Panel Zabezpieczenia.
 

Schematy zabezpieczenia hasłem mogą obejmować poniższe typy haseł.

  • Hasło otwierania. Jeśli jest określone, wszystkim kolejnym czytelnikom dokumentu przy próbie jego wyświetlenia zostanie wyświetlony monit o wpisanie tego hasła.

  • Hasło uprawnień. Jeśli jest określone, każdy czytelnik dokumentu musi je wpisać, aby zmodyfikować ustawienia uprawnień do dokumentu w zakresie drukowania, modyfikowania, komentowania, kopiowania itd.

Szczegółowe informacje zawarto w temacie Okno dialogowe Zabezpieczenie hasłem.

 

 

Zabezpieczenie hasłem