Integracja z systemem zarządzania dokumentami (DMS)

Program PDF Professional Enterprise razem ze składnikami umożliwiającymi tworzenie i konwersję dokumentów PDF jest zintegrowany z trzema systemami zarządzania dokumentami: Microsoft SharePoint, Hummingbird Enterprise i Interwoven WorkSite. Do tego celu służą ich aplikacje klienckie: Rozszerzenie DM Eksploratora Windows w przypadku oprogramowania Hummingbird Enterprise oraz DeskSite w przypadku oprogramowania WorkSite. Integracja z oprogramowaniem SharePoint musi zostać skonfigurowana przez administratora.

 

Integracja z oprogramowaniem Microsoft SharePoint

W tym przypadku teksty precyzyjnej kontroli i ich lokalizacje mogą się różnić, ponieważ są definiowane przez administratora. Zasadniczo możliwe jest tworzenie plików PDF z plików innych niż PDF, które znajdują się w systemie DMS lub pochodzą spoza niego, a także konwertowanie plików PDF lub XPS z systemu DMS. Zazwyczaj możliwe jest również zapisywanie możliwych do edycji danych wyjściowych na komputerze lokalnym oraz otwieranie plików PDF w programie PDF Professional do edycji.

 

Integracja z oprogramowaniem Interwoven WorkSite

Należy użyć menu Nuance PDF dostępnego w dodatku Nuance PDF w aplikacji klienckiej DeskSite.

 

Utwórz PDF — umożliwia tworzenie dokumentów PDF z plików źródłowych (w tym z plików XPS) znajdujących się w systemie DMS lub poza nim. Lista obsługiwanych typów plików znajduje się w temacie Asystent programu PDF Create.

Wyślij PDF w wiadomości e-mail — umożliwia utworzenie dokumentu PDF z pliku źródłowego i wysłanie go w postaci załącznika do wiadomości e-mail.

Otwórz za pomocą programu PDF Professional — umożliwia otwarcie kopii pliku PDF w systemie DMS do edycji, a następnie zwrócenie wyniku edycji do systemu DMS obok pliku źródłowego.

Otwórz w programie PDF Converter — Ta opcja umożliwia przekonwertowanie pliku PDF lub XPS na format możliwy do edycji.

 

Integracja z oprogramowaniem Hummingbird Enterprise

Należy użyć menu skrótów Nuance PDF dostępnego w aplikacji klienckiej rozszerzenia DM Eksploratora Windows. Jest ono wyświetlane po kliknięciu pliku innego niż PDF, który jest obsługiwany w programie PDF Create. Lista obsługiwanych typów plików znajduje się w temacie Asystent programu PDF Create. W menu skrótów znajdują się takie same polecenia jak opisane powyżej.

 

Uwaga

W programach Hummingbird DOCSOpen i LiveLink nie można otwierać plików źródłowych bezpośrednio z poziomu systemu zarządzania dokumentami. Aby utworzyć dokument PDF albo przekonwertować dokument PDF lub XPS na  format możliwy do edycji, należy pobrać pliki źródłowe z systemu DMS do systemu plików.

 

 

 

 

 

Integracja z systemem zarządzania dokumentami (DMS)