Omówienie systemu zarządzania dokumentami (DMS)

W programie PDF Professional Enterprise 7 dla każdego wykrytego i obsługiwanego systemu zarządzania dokumentami (DMS) wyświetlany jest oddzielny pasek narzędzi wraz z menu. Te elementy umożliwiają otwieranie plików PDF z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS) oraz zapisywanie ich z powrotem. Ponadto można wstawiać i wyodrębniać strony PDF. Z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS) można otwierać pliki w dowolnym formacie i dodawać je jako załączniki do bieżącego dokumentu PDF. Program PDF Professional Enterprise (oraz zawarte w nim programy PDF Create i PDF Converter) obsługuje oprogramowanie Microsoft SharePoint za pomocą dołączonych do programu okien dialogowych. Do innych systemów zarządzania dokumentami (DMS) można uzyskać dostęp z poziomu ich własnych interfejsów.

Obsługa systemów zarządzania dokumentami (DMS) została rozszerzona do pięciu systemów. Informacje na ten temat są zawarte w temacie Wymagania systemowe. Wszystkie obsługiwane systemy zarządzania dokumentami (DMS), w tym oprogramowanie SharePoint, umożliwiają otwieranie z poziomu tych systemów nie tylko plików PDF, ale także wielu innych typów plików. Obsługiwane systemy umożliwiają również konwertowanie tych plików w tle na pliki PDF przy użyciu bieżących ustawień i wyświetlanie ich w programie PDF Professional.

Poniżej podano podsumowanie funkcji oferowanych przez każdy składnik.

Program PDF Professional Enterprise umożliwia:

 • otwieranie plików PDF z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS) i zapisywanie ich w tym systemie,

 • otwieranie plików w formacie innym niż PDF z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS) i przeprowadzanie konwersji w tle na format PDF,

 • wstawianie stron z systemu zarządzania dokumentami (DMS) i wyodrębnianie ich do tego systemu,

 • dołączanie plików dowolnego typu z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS) do bieżącego pliku PDF.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Obsługa systemów zarządzania dokumentami (DMS).

Asystent programu PDF Create umożliwia:

Asystent programu PDF Converter umożliwia:

 • otwieranie plików PDF i XPS z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS),

 • zapisywanie przekonwertowanych plików w systemie zarządzania dokumentami (DMS).

 

Integracja w systemach zarządzania dokumentami (DMS)

Podczas pracy w programach SharePoint, Hummingbird Enterprise i Interwoven Worksite formant programu Nuance PDF zapewnia dostęp do wszystkich trzech składników programu PDF Professional Enterprise. W oprogramowaniu SharePoint ta integracja musi zostać skonfigurowana przez administratora.

Wywoływanie programu PDF Professional Enterprise:

 • Otwórz kopię pliku PDF przy użyciu menu skrótów. Przeprowadź edycję tego pliku i zapisz go obok oryginalnego pliku lub na komputerze lokalnym.

 • Zeskanuj strony do pliku PDF zapisanego w systemie zarządzania dokumentami (DMS) w określonej lokalizacji, korzystając z interfejsu skanera. Jeśli nie jest dostępny automatyczny podajnik dokumentów, każdą stronę należy zeskanować oddzielnie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Integracja z systemem zarządzania dokumentami (DMS).

 

Wywoływanie Asystenta programu PDF Create:

 • Otwórz plik w formacie innym niż PDF, utwórz z niego plik PDF, a następnie zachowaj go obok jego pliku źródłowego.

 • Przekonwertuj plik w formacie innym niż PDF z komputera lokalnego i zachowaj go w systemie zarządzania dokumentami (DMS).

Wywoływanie Asystenta programu PDF Converter:

 • Otwórz plik PDF lub XPS z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS), przekonwertuj go, a następnie zapisz plik w formacie, który można edytować, na komputerze lokalnym lub z powrotem w systemie zarządzania dokumentami (DMS).

W tych trzech systemach zarządzania dokumentami (DMS) można określać i modyfikować właściwości dokumentów dla przechowywanych plików. W odpowiednim menu systemu zarządzania dokumentami (DMS) należy wybrać polecenie Właściwości dokumentu.

 

Omówienie systemu zarządzania dokumentami (DMS)