Informacje o redakcji i sprawdzaniu dokumentów

Narzędzie Redakcja jest dostępne w wersji Enterprise programu PDF Converter Professional.

Redakcja polega na zamazywaniu w pliku PDF tekstu lub ilustracji zawierających poufne dane. Sprawdzanie dokumentu ma na celu usunięcie ukrytych lub pobocznych informacji.

Ze względu na możliwe konsekwencje prawne ujawniania takich informacji, zawartość dokumentu jest często redagowana przed jego upublicznieniem. Format PDF jest formatem złożonym i może zawierać także informacje, które nie są od razu widoczne. Użytkownicy dokumentów mogą nieumyślnie ujawnić informacje poufne.

Podstawowe założenie polega na tym, że „usunięcie” to nie to samo co „redakcja”. Informacje usuwane z pliku PDF za pomocą polecenia Usuń nie są w rzeczywistości trwale usuwane z dokumentu i prawie zawsze można je odzyskać.

 

Najważniejsze funkcje narzędzia Redakcja
 

Narzędzie Redakcja umożliwia okrojenie dokumentów PDF, które mają zostać udostępnione innym osobom. Jest to zazwyczaj dwuetapowy proces: najpierw należy wybrać i oznaczyć elementy, które mają zostać usunięte, a następnie po ponownym sprawdzeniu zastosować redakcję. Wygląd oznaczonego i zredagowanego tekstu przedstawiono w temacie Redagowanie zawartości. Za pomocą narzędzia Redakcja można wykonywać następujące czynności:

  • Zaznaczanie i usuwanie tekstu, grafiki wektorowej, obrazów map bitowych lub obszarów zawierających wiele obiektów.

  • Wyszukiwanie i usuwanie określonego tekstu w bieżącym dokumencie.

  • Usuwanie wszystkich odwołań do określonej zawartości z bieżącego dokumentu.

  • Wyświetlanie zredagowanych obszarów jako nieczytelnych wyróżnień, na które opcjonalnie może zostać nałożony kod tajności lub wstępnie zdefiniowany tekst niestandardowy.

Najważniejsze funkcje narzędzia Sprawdź dokument

  • Usuwanie wszystkich komentarzy z dokumentu.

  • Usuwanie właściwości dokumentu i innych metadanych.

  • Usuwanie łączy, miejsc docelowych, załączników itp.

  • Usuwanie osadzonych indeksów (opcja Usuń osadzone dane niewyświetlane), które mogą nadal zawierać zredagowane ciągi tekstowe.

Redakcja i spłaszczanie dokumentów

Dokumenty można również przygotowywać do publicznego rozpowszechniania, używając metody spłaszczania plików PDF. Za jej pomocą można usuwać z dokumentu warstwy, adnotacje lub oznaczenia określonego typu bądź przekształcać je na obiekty dokumentu, dzięki czemu nie będą już wyświetlane w panelu Komentarze. Jako opcję spłaszczania można wybrać pozycję Redakcja. W takim przypadku:

  • Czarne prostokąty zakrywają zredagowany tekst. Można je zaznaczać i przenosić, ale nie można zobaczyć ani wyszukać ukrytej pod nimi zawartości. Innymi słowy redakcja pozostaje niezmieniona.

  • Czarne prostokąty zakrywają tekst oznaczony do redakcji, ale w rzeczywistości niezredagowany. Można je zaznaczać i przenosić, ale wtedy ukryty tekst lub obiekty staną się widoczne, co oznacza, że żadna redakcja nie została przeprowadzona.

 

Redakcja przez wyszukiwanie

Redakcję można połączyć z funkcją wyszukiwania. Dostępne są następujące opcje:

Wyszukaj i redaguj — znalezione elementy są oznaczane do redakcji, zgodnie z opisem w sekcji Wyszukiwanie i redagowanie tekstu. To polecenie jest dostępne w menu Dokument.

Skanuj i oznacz — znalezione elementy są wyróżniane, wykreślane, podkreślane lub oznaczane do redakcji zgodnie z wyborem użytkownika. To polecenie jest dostępne w menu Skanuj. Więcej informacji znajduje się w temacie Tworzenie plików PDF za pomocą skanera.

 

Uwaga

Pakiety i portfolio można redagować przez wyszukiwanie. Można w ten sposób redagować pakiety zawierające tylko pliki PDF, ale pakiety zawierające pliki pakietu mogą zostać zredagowane niepoprawnie. W przypadku przeprowadzania redakcji na portfolio są redagowane tylko pliki PDF znajdujące się w danym portfolio. Z reguły bezpieczniej jest rozpakować pliki przed ich redagowaniem, ponieważ dzięki temu jest możliwa redakcja przez zaznaczenie oraz łatwiejsze sprawdzenie wyników.

 

 

 

Informacje o redakcji i sprawdzaniu dokumentów