Samouczek dotyczący numerowania Bates

Zadanie:

Dodawanie numerów Bates do zestawu dokumentów, aby na każdej stronie znajdowały się informacje referencyjne. Aby to zrobić, najpierw należy skompilować schemat stemplowania Bates.

 • Należy zdefiniować numer sprawy. Do tego celu posłuży tekst prefiksu.

 • Należy dodać sześciocyfrowy numer Bates, aby nadać unikatowy identyfikator każdej stronie w zestawie dokumentów.

 • Należy dodać nazwę firmy „Nuance”. Do tego celu posłuży sufiks numeru Bates.

 • Należy dodać numery stron w każdym dokumencie w zestawie. Do tego celu posłuży makro.

 • Należy dodać datę stemplowania. Do tego celu posłuży makro.

Procedura:

 1. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Dodawanie numerów Bates, wybierz kolejno pozycje Dokument > Numerowanie Bates > Dodaj i zaznacz opcję uwzględniania otwartych dokumentów lub nie zaznaczaj jej.

 2. Kliknij przycisk Dodaj pliki i przeglądaj pliki w celu wybrania wszystkich, które mają zostać użyte w tej sesji stemplowania. W razie potrzeby wyświetl podgląd plików. Sprawdź kolejność plików, ponieważ numery Bates są nadawane zgodnie z porządkiem plików. Kliknij przycisk OK, aby wywołać okno dialogowe Dodawanie nagłówka i stopki.

 3. W polu wyboru Nazwa pozostaw pozycję [Brak] lub wybierz istniejący schemat jako podstawę.

 4. Określ ustawienia marginesów dla ciągu tekstowego, aby nie występował konflikt z elementami na stronach dokumentów.

 5. W polu wyboru Makra wybierz pozycję Numer Bates i kliknij przycisk Ustawienia.

 6. W oknie dialogowym Opcje numerowania Bates zachowaj 6-cyfrową długość numeru i wartość 1 jako Numer początkowy.

 7. W polu Prefiks wpisz identyfikator sprawy Sprawa 20: i dodaj spację na końcu.

 8. W polu Sufiks wpisz –Nuance ze spacją na końcu. Sprawdź na przykładzie, czy wszystko wygląda prawidłowo, i kliknij przycisk OK.

 9. Określ żądaną lokalizację w nagłówku lub stopce i kliknij przycisk Wstaw makro. Numer Bates zostanie dodany w postaci kodu.

 10. W polu wyboru Makra wybierz pozycję Numer strony i kliknij przycisk Ustawienia. Określ numerowanie stron Strona 1 z n oraz wybierz ustawienie rrrr-mm-dd dla formatu daty. Umieść kursor za wcześniej dodanym ciągiem tekstowym i kliknij przycisk Wstaw makro.

 11. W polu wyboru Makra wybierz pozycję Data, umieść kursor za wcześniej dodanym ciągiem tekstowym, dodaj kilka spacji w celu oddzielenia numerowania strony od daty i kliknij przycisk Wstaw makro.

 12. Wybierz rozmiar punktu, czcionkę, styl i kolor dla ciągu tekstowego używanego w schemacie Bates.

 13. Naciśnij znajdujący się powyżej przycisk Utwórz w celu nadania schematowi nazwy, aby można go było używać w przyszłości, a następnie kliknij przycisk OK, aby zastosować go do określonych plików.

Oto składnia użyta w tym przykładzie  z ręcznie dodanymi spacjami:

<<Numer Bates#6#1#Sprawa 20: #-Nuance >><<Strona 1 z n>>  <<rrrr-mm-dd>>

Oto podgląd wynikowego stempla wraz z elementami użytymi do utworzenia go.
 

PDF Converter eng bates%20stamp%20example Samouczek dotyczący numerowania Bates

 

#Sprawa 20:

Prefiks numeru Bates

Numer Bates#6#1

Sześciocyfrowy numer Bates zaczynający się od 1

#-Nuance

Sufiks numeru Bates

Strona 1 z n

Numery stron; spacje przed i po

rrrr-mm-dd

Data w wybranym formacie

 

W tym przykładzie numerowanie stron odnosi się do każdego pojedynczego dokumentu, ale numer Bates będzie w unikatowy sposób identyfikować wszystkie strony we wszystkich dokumentach uwzględnionych w bieżącej sesji stemplowania, to znaczy numerowanie Bates w nowym dokumencie nie zacznie się ponownie od 1.

 

 

Samouczek dotyczący numerowania Bates