Znaki towarowe

Nuance, logo firmy Nuance, ScanSoft, OmniPage, True Page oraz Logical Form Recognition są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Microsoft, Windows i Outlook są zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. InstallShield jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Macrovision Corp. Wszystkie pozostałe nazwy firm lub produktów mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Nuance® PDF Converter Professional.  Copyright © 1995–2011 Nuance Communications, Inc.

Znaki towarowe