Edytowanie dokumentów w programie WordPerfect

  1. W menu View (Widok) wybierz polecenie Show ¶ (Pokaż znaki ¶), aby zobaczyć symbole końca akapitu.

  2. Wybierz kolejno pozycje Tools (Narzędzia) > Settings (Ustawienia) > Display (Wyświetl) > Symbols (Symbole) i sprawdź, czy symbole, które mają być wyświetlane na ekranie, są włączone.

Aby przywrócić oryginalny układ (jeśli na przykład kilka wyrazów pojawia się na nowej stronie), można zmodyfikować ustawienia marginesów, przeciągając linię odpowiedniego marginesu.

Jeśli obraz ma większą ramkę niż pierwotnie, sąsiadujące znaki mogą zostać przeniesione do następnego wiersza. W takiej sytuacji można zaznaczyć obraz i przeciągnąć jego uchwyt w celu zmniejszenia ramki i przywrócenia znakom pierwotnej lokalizacji.

Jeśli tekst nie mieści się w polu tekstowym, należy powiększyć pole tekstowe, klikając je i przeciągając jego uchwyt.

Uwaga

Pola tekstowe są zawsze używane w przypadku formatu True Page. Jeśli to możliwe, unika się ich w przypadku konwersji typu Szpalta ciągła, ale zwykle są stosowane, jeśli wiersze tekstu i obrazy są umieszczone obok siebie.

Edytowanie dokumentów w programie WordPerfect