Błąd podczas zapisywania w systemie DMS

Komunikat:

Nie można zapisać pliku wyjściowego w systemie DMS

Przyczyna:

Połączenie zostało przerwane. Serwer systemu DMS został odłączony.

Rozwiązanie:

Jeśli opcja Zachowaj kopię lokalną w panelu Opcje pliku wyjściowego jest włączona, na komputerze znajduje się kopia pliku wynikowego. Po przywróceniu połączenia można ręcznie skopiować ten plik do systemu DMS.

Jeśli opcja Zachowaj kopię lokalną w panelu Opcje pliku wyjściowego jest wyłączona, program tworzy tymczasowe pliki wyjściowe. Zostanie wyświetlona lista plików, których nie można było zapisać w systemie DMS. Ta lista zawiera pełną ścieżkę tymczasowych kopii lokalnych. Te pliki można skopiować ręcznie do systemu DMS. 

Błąd podczas zapisywania w systemie DMS