Ostrzeżenia i komunikaty o błędach przed konwersją

W komunikatach wyświetlanych w programie są używane poniższe ikony.

PDF Converter icon error Ostrzeżenia i komunikaty o błędach przed konwersją wskazuje wystąpienie błędu.

PDF Converter icon warning Ostrzeżenia i komunikaty o błędach przed konwersją wskazuje ostrzeżenie.

Porady

Pasek stanu zawiera krótkie wyjaśnienie  możliwej przyczyny wyświetlenia komunikatu.

Aby zobaczyć nazwę pliku wejściowego i pliku wyjściowego oraz ich pełne ścieżki, należy umieścić kursor na właściwej nazwie na liście plików.

 

Komunikat:

Nie można wygenerować pliku wyjściowego. Plik nie zostanie przekonwertowany.

 

Możliwa przyczyna:

Miejsce docelowe zapisu jest chronione przed zapisem.

Rozwiązanie:

Należy zmienić właściwości folderu docelowego lub wybrać inne miejsce docelowe.

 

Możliwa przyczyna:

Użytkownik może próbować zastąpić plik tylko do odczytu.

Rozwiązanie:

Należy wybrać inną nazwę pliku wyjściowego.

————————————————–

Komunikat:

Plik wyjściowy już istnieje.

 

Przyczyna:

Nazwy plików wyjściowych są generowane automatycznie na podstawie nazw plików wejściowych (różne są tylko rozszerzenia nazw plików, w zależności od wybranego formatu wyjściowego). Plik wyjściowy o takiej samej nazwie już istnieje. Prawdopodobnie został on wygenerowany podczas poprzedniego procesu konwersji.

Rozwiązanie:

Dostępna jest opcja dodawania przez program sufiksów liczbowych do nazw plików wyjściowych lub opcja zastępowania tych plików.

Aby odróżnić plik wyjściowy za pomocą sufiksu liczbowego (np. przykład_0001.doc), należy kliknąć przycisk Tak. Aby zastąpić plik, należy kliknąć przycisk Nie.

————————————————

Komunikat:

Nazwa pliku wyjściowego jest zarezerwowana przez inny plik wejściowy

 

Przyczyna:

Dla plików wejściowych o takiej samej nazwie, które zostały otwarte z różnych folderów, nadano taką samą nazwę pliku wyjściowego.

Przykład

Plik wejściowy: C:\ przykład.pdf            Plik wyjściowy: E:\ przykład.doc

Plik wejściowy: D:\ przykład.pdf            Plik wyjściowy: E:\ przykład.doc

Rozwiązanie:

Aby rozróżnić pliki wyjściowe za pomocą sufiksów liczbowych, należy kliknąć przycisk Tak.

Przykład

Plik wejściowy: C:\ przykład.pdf            Plik wyjściowy: E:\ przykład_0000.doc

Plik wejściowy: D:\ przykład.pdf            Plik wyjściowy: E:\ przykład_0001.doc

———————————————–

 

 

Ostrzeżenia i komunikaty o błędach przed konwersją