Informacje o formatach wyjściowych i opcjach pliku wyjściowego

Formaty wyjściowe
 

Użytkownik ma do wyboru pięć formatów wyjściowych. Formaty wyjściowe są ściśle powiązane z trybami przetwarzania (opartymi na typach dokumentów).

Aby wybrać format wyjściowy, należy użyć menu Opcje lub listy rozwijanej narzędzia Plik wyjściowy. Domyślnym formatem wyjściowym jest Microsoft Word.

Jeśli zostanie wybrany format wyjściowy nieobsługiwany przez wybrany tryb przetwarzania, program automatycznie zmieni tryb przetwarzania na zsynchronizowany z wybranym formatem wyjściowym.

Wygląd narzędzia Plik wyjściowy na pasku narzędzi może się zmieniać w zależności od ustawienia wybranego z jego listy rozwijanej:

 

Wygląd
narzędzia Plik wyjściowy

Format wyjściowy

Odpowiedni dla

PDF Converter output word Informacje o formatach wyjściowych i opcjach pliku wyjściowego

Microsoft Word

Dokument standardowy, Dokument urzędowy i Formularz

PDF Converter output wordperfect Informacje o formatach wyjściowych i opcjach pliku wyjściowego

Corel WordPerfect

Dokument standardowy i Dokument urzędowy

PDF Converter output excel Informacje o formatach wyjściowych i opcjach pliku wyjściowego

Microsoft Excel

Arkusz kalkulacyjny

PDF Converter output powerpoint Informacje o formatach wyjściowych i opcjach pliku wyjściowego

PowerPoint

Dokument standardowy

PDF Converter output rtf Informacje o formatach wyjściowych i opcjach pliku wyjściowego

Tekst sformatowany RTF

Dokument standardowy, Dokument urzędowy i Formularz

 

W poniższej tabeli przedstawiono związek między typami dokumentów a formatami wyjściowymi.

 

Typ dokumentu

Obsługiwany format wyjściowy

Dokument standardowy

Microsoft Word, Tekst sformatowany RTF, PowerPoint oraz Corel Word Perfect

Dokument urzędowy

Microsoft Word, Tekst sformatowany RTF oraz Corel Word Perfect

Arkusz kalkulacyjny

Microsoft Excel

Formularz

Microsoft Word oraz Tekst sformatowany RTF

 

Opcje pliku wyjściowego

 

Kliknięcie narzędzia Plik wyjściowy powoduje wyświetlenie panelu Opcje pliku wyjściowego.
 

Uwaga

Dla wszystkich czterech formatów wyjściowych jest wyświetlany ten sam panel Opcje pliku wyjściowego.

 

Informacje o formatach wyjściowych i opcjach pliku wyjściowego