Podgląd

Panel Podgląd to jeden z paneli znajdujących się w lewej części okna Asystenta programu PDF Converter.
 

PDF Converter eng preview Podgląd

 

Aby wyświetlić ten panel, należy kliknąć narzędzie PDF Converter preview tool Podgląd Podgląd po zaznaczeniu na liście pliku, którego podgląd ma zostać wyświetlony.

 

Ikony informacji o stronie

 

Ikona znajdująca się w prawym górnym rogu panelu Podgląd sygnalizuje informacje o stronie:

 

Ikona

Opis

PDF Converter image icon Podgląd

Ta strona zawiera same obrazy. Nie wykryto warstwy tekstowej albo dostęp do niej jest chroniony hasłem. Program PDF Professional pozwala wygenerować z tej strony tekst możliwy do edycji, ale w tym celu musi użyć wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition).

PDF Converter text icon Podgląd

Na tej stronie wykryto warstwę tekstową. Można ją przekonwertować na tekst możliwy do edycji.

 

Przykładowy plik przedstawiony na zrzucie ekranu to plik zawierający same obrazy.
 

Narzędzia nawigacyjne

 

Narzędzia nawigacyjne dostępne w panelu Podgląd umożliwiają wyświetlanie odpowiednich stron pliku źródłowego, które mają zostać przekonwertowane. 

 

Narzędzie

 Nazwa narzędzia

Opis

PDF Converter previous file Podgląd

Poprzedni plik

Kliknij, aby wybrać poprzedni plik na liście plików i wyświetlić jego pierwszą stronę.

PDF Converter first page Podgląd

Pierwsza strona

Kliknij, aby wyświetlić pierwszą stronę wybranego pliku.

PDF Converter previous page Podgląd

Poprzednia strona

Kliknij, aby wyświetlić poprzednią stronę wybranego pliku.

PDF Converter checkbox Podgląd

Strona do wyświetlenia w podglądzie

Wpisz numer strony z prawidłowego zakresu stron i naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić tę stronę.

PDF Converter next page Podgląd

Następna strona

Kliknij, aby wyświetlić następną stronę wybranego pliku.

PDF Converter last page Podgląd

Ostatnia strona

Kliknij, aby wyświetlić ostatnią stronę wybranego pliku.

PDF Converter next file Podgląd

Następny plik

Kliknij, aby wybrać następny plik na liście plików i wyświetlić jego pierwszą stronę.

 

Zakres stron

 

Pole edycji Strony służy do definiowania zakresu stron do przekonwertowania. Domyślnie wszystkie strony są uwzględnione w tym zakresie. Do oddzielenia instrukcji w polu edycji służą łączniki i przecinki. Te same zasady obowiązują podczas określania stron do wydrukowania.

 

Przykład

Strony do przekonwertowania

2

Tylko strona 2

3-7

Strony 3, 4, 5, 6 i 7

-5

Strony 1, 2, 3, 4 i 5

11-

Wszystkie strony od 11 do końca pliku

20-22, 15-18, – 3  

Strony 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 22

 

Przyciski obok pola edycji Strony służą także do określania zakresu stron.

 

Przyciski

Nazwa przycisku

Opis

PDF Converter in range Podgląd  PDF Converter not in range Podgląd

Przełącznik W zakresie/Poza zakresem

Kliknij, aby uwzględnić aktualnie wyświetlaną stronę w konwersji lub ją z niej wykluczyć. Etykietka narzędzia wskazuje, jakie działanie zostanie wykonane po kliknięciu przycisku. Klikni

Podgląd