Preferencje

Ten panel umożliwia włączenie lub wyłączenie integracji programu PDF Converter z innymi programami, dzięki czemu pliki PDF można przekształcać w pliki, które można edytować w wybranej aplikacji. Aby wyświetlić panel, należy wybrać polecenie Preferencje z menu Plik Asystenta programu Converter. Ten panel jest także dostępny w programie PDF Converter Professional po wybraniu kolejno pozycji Edycja > Preferencje > Ogólne > Integracje.

 

Funkcje programu PDF Converter można zintegrować z następującymi programami:

Microsoft Internet Explorer

Włączenie tej opcji powoduje dodanie polecenia PDF Converter do menu skrótów wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy łącza do pliku PDF lub XPS na stronie sieci Web albo do strony HTML zawierającej plik PDF lub XPS. Dany plik jest konwertowany przy użyciu Asystenta programu Converter. Włączenie lub wyłączenie integracji zaczyna obowiązywać po ponownym uruchomieniu programu Internet Explorer.

 

Mozilla FireFox

Włączenie tej opcji powoduje dodanie polecenia PDF Converter do menu skrótów wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy łącza do pliku PDF lub XPS na stronie sieci Web albo do strony HTML zawierającej plik PDF lub XPS. Dany plik jest konwertowany przy użyciu Asystenta programu Converter. Włączenie lub wyłączenie integracji zaczyna obowiązywać po ponownym uruchomieniu programu FireFox.

 

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Włączenie tej opcji powoduje dodanie polecenia PDF Converter do menu skrótów wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony albo nazwy pliku PDF lub XPS w Eksploratorze Windows lub na pulpicie. Dzięki temu jest możliwa konwersja bezpośrednia lub użycie Asystenta programu Converter.

 

Microsoft Word

Włączenie tej opcji powoduje umieszczenie przycisku PDF Converter na pasku narzędzi programu Microsoft Word. Kliknięcie przycisku wywołuje Asystenta programu Converter.

 

Microsoft Excel

Włączenie tej opcji powoduje umieszczenie przycisku PDF Converter na pasku narzędzi programu Microsoft Excel. Kliknięcie przycisku wywołuje Asystenta programu Converter.

 

Microsoft PowerPoint

Włączenie tej opcji powoduje umieszczenie przycisku Otwórz plik PDF/XPS na pasku narzędzi programu Microsoft PowerPoint 2007. Kliknięcie przycisku wywołuje Asystenta programu Converter. Do konwersji jest wymagane oprogramowanie .NET Framework 3.0.

 

Microsoft Outlook

Włączenie tej opcji powoduje umieszczenie przycisku PDF Converter na pasku narzędzi programu Outlook i na pasku narzędzi poszczególnych wiadomości. Przycisk umożliwia konwertowanie załączników w postaci plików PDF lub XPS zawartych w wiadomościach. Konwersję można przeprowadzić z użyciem Asystenta programu PDF Converter lub bez niego. Jeśli konwerter działa bez Asystenta, można wybrać aplikację docelową i format wyjściowy. Jeśli wiadomość ma wiele załączników, zostanie wyświetlony monit o wybranie jednego. Włączenie lub wyłączenie integracji zaczyna obowiązywać po ponownym uruchomieniu programu Outlook.

 

Lotus Notes

Włączenie tej opcji powoduje umieszczenie przycisku PDF Converter na pasku narzędzi programu Lotus Notes i na pasku narzędzi poszczególnych wiadomości. Przycisk umożliwia konwertowanie załączników w postaci plików PDF lub XPS zawartych w wiadomościach. Konwersję można przeprowadzić z użyciem Asystenta programu PDF Converter lub bez niego. Jeśli konwerter działa bez Asystenta, można wybrać aplikację docelową i format wyjściowy. Jeśli wiadomość ma wiele załączników, zostanie wyświetlony monit o wybranie jednego. Włączenie lub wyłączenie integracji zaczyna obowiązywać po ponownym uruchomieniu programu Lotus Notes.

 

WordPerfect Office

Włączenie tej opcji powoduje dodanie polecenia Otwórz plik PDF/XPS do menu File (Plik) programu Corel WordPerfect Office. Kliknięcie przycisku wywołuje Asystenta programu Converter.

 

Zawsze na wierzchu

Włączenie tej opcji powoduje, że Asystent programu Converter jest zawsze wyświetlany na wierzchu innych okien.

Preferencje dotyczące integracji