Preferencje otwierania pliku programu Word

Ten temat dotyczy programu PDF Converter i odblokowywania plików PDF.

Ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia programu PDF Converter są stosowane tylko wówczas, gdy konwersja jest uruchamiana z poziomu okna dialogowego Otwieranie programu Microsoft Word. Użytkownik może z wyprzedzeniem wybrać tryb przetwarzania dla konwersji bezpośredniej lub zdecydować się na użycie Asystenta programu PDF Converter.

 

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia programu PDF Converter z poziomu programu Microsoft Word

 

W programie Word 2007 lub 2010

 • Kliknij przycisk PDF Converter eng buttons open and settings Preferencje otwierania pliku programu Word Ustawienia plików PDF w dodatku Nuance PDF Converter.

W programie Word 2002 i 2003

 • Wybierz polecenie Ustawienia programu PDF Converter z menu Narzędzia.

 

Aby z wyprzedzeniem określić tryb przetwarzania dla konwersji bezpośredniej

 1. Wyświetl okno dialogowe Ustawienia programu PDF Converter z poziomu programu Microsoft Word.

 2. Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie kliknij przycisk OK:

  • Automatycznie konwertuj jako dokumenty standardowe

  • Automatycznie konwertuj jako formularze

  • Automatycznie konwertuj jako dokumenty urzędowe

Aby użyć Asystenta programu Converter z poziomu programu Microsoft Word

 1. Wyświetl okno dialogowe Ustawienia programu PDF Converter z poziomu programu Microsoft Word.

 2. Wybierz opcję Użyj Asystenta programu Nuance PDF Converter, a następnie kliknij przycisk OK.

 

 

 

//

Preferencje otwierania pliku programu Word