Definiowanie kolejności plików

Pliki są przetwarzane w kolejności, w jakiej znajdują się na liście plików Asystenta programu PDF Converter. Kolejność plików może mieć znaczenie w przypadku zapisywania wyniku w jednym pliku. (Opcja Połącz pliki wyjściowe w jeden plik jest dostępna w obszarze Typ konwersji w panelu Opcje pliku wyjściowego).

 

Aby zmienić kolejność plików na liście

  1. Wybierz plik, którego miejsce na liście chcesz zmienić.

  2. Kliknij narzędzie PDF Converter move up Definiowanie kolejności plików Przenieś w górę, aby przenieść wybrany plik w górę, lub narzędzie PDF Converter move down Definiowanie kolejności plików Przenieś w dół, aby przenieść plik niżej na liście plików.

Porada

Plik na liście można przeciągnąć i upuścić w innym miejscu.

 

Definiowanie kolejności plików