Definiowanie opcji pliku wyjściowego

Panel Opcje pliku wyjściowego umożliwia definiowanie opcji pliku wyjściowego dla wszystkich formatów wyjściowych.

To narzędzie można otworzyć, korzystając z menu Widok. W przypadku zmiany obiektu docelowego konwersji jest ono wyświetlane automatycznie.

 

Można określić następujące elementy:

  • typ konwersji

  • domyślny folder docelowy

  • nazwa pliku wyjściowego

  • otrzymywanie komunikatu w przypadku wybrania istniejącej nazwy pliku wyjściowego

  • wyświetlanie pliku wynikowego po konwersji bezpośredniej

  • zachowanie lokalnej kopii pliku wynikowego

  • włączenie/wyłączenie tworzenia plików pakietu Office 2007

  • system zarządzania dokumentami, w którym ma zostać zapisany plik wynikowy (o ile taki system jest zainstalowany na komputerze)

Definiowanie opcji pliku wyjściowego