Definiowanie opcji przetwarzania

Panel Tryb przetwarzania można otworzyć za pomocą menu Widok. W przypadku zmiany ustawienia trybu jest on wyświetlany automatycznie.

 

Dla każdego trybu przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz) można zdefiniować:

  • elementy, które mają być zachowywane lub pomijane podczas konwersji;

  • sposób przetwarzania stron zawierających same obrazy lub zastosowanie OCR, nawet jeśli pliki nie zawierają tylko obrazów;

  • sposób obsługi elementów graficznych.

W przypadku dokumentów standardowych i dokumentów urzędowych można zdefiniować:

  • układ strony (Szpalta ciągła lub True Page).

Można także zdefiniować następujące opcje specyficzne dla dokumentów:

  • włączenie lub wyłączenie formantów formularzy (Formularz);

  • zachowanie lub pominięcie numerów wierszy (Dokument urzędowy);

  • rozmieszczanie arkuszy w pliku programu Excel według tabeli, strony lub dokumentu (Arkusz kalkulacyjny).

Więcej informacji można znaleźć w tematach Dokument standardowy,  Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz.

 

 

Definiowanie opcji przetwarzania