Informacje o konwersji

Rozmiary stron

  • Program Microsoft Word akceptuje strony o maksymalnym rozmiarze 22 x 22 cale (55,88 x 55,88 cm).

Rozdzielczość

Układ

  • Jeśli nie można przywrócić żądanego układu i jest zainstalowany program OmniPage, to za jego pomocą można przekonwertować pliki źródłowe. Ten program udostępnia większą kontrolę nad formatowaniem i procesem konwersji niż wbudowana funkcja OCR. Więcej informacji zawarto w temacie Kiedy korzystać z programu OmniPage.

Język

  • Język przypisany do konwertowanych dokumentów zależy od ustawień regionalnych systemu Windows. Aby zmienić język, należy zaznaczyć cały konwertowany dokument lub jego fragmenty, a następnie ustawić prawidłowy język przy użyciu menu Narzędzia oraz poleceń Język i Ustaw język w programie Microsoft Word lub menu Narzędzia oraz poleceń Język i Ustawienia w programie WordPerfect.

Ochrona hasłem

  • Zaszyfrowane (chronione hasłem) pliki PDF oraz pliki zabezpieczone przed wydrukiem lub wyodrębnianiem zawartości można przekształcać tylko po podaniu wymaganego hasła. Jeśli hasło jest wymagane, program wyświetla monit o jego podanie. Więcej informacji zawarto w temacie Pliki PDF chronione hasłem.

Przykłady

  • Z programem są dostarczone przykładowe pliki zainstalowane w folderze Moje dokumenty. Te pliki są także dostępne w folderze docelowym instalacji.

  • Próbka przedstawia typowy plik źródłowy, do którego konwertowania jest przeznaczony program, oraz udostępnia test porównawczy jakości konwersji.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konwersji plików