Informacje o procesie konwertowania

Dostępne są następujące metody wykonywania procesu konwertowania:

Konwertowanie za pomocą Asystenta programu PDF Converter:

  1. Otwórz pliki źródłowe do przekonwertowania w Asystencie programu PDF Converter.

  2. W razie potrzeby wyświetl podgląd zawartości pliku.

  3. Zdefiniuj kolejność plików.

  4. Wybierz tryb przetwarzania i zdefiniuj opcje przetwarzania.

  5. Wybierz format pliku wyjściowego i zdefiniuj opcje pliku wyjściowego.

  6. Uruchom proces konwertowania.

  7. Wyświetl pliki wynikowe.

Konwertowanie przy użyciu konwersji bezpośredniej:

  • Uruchom konwersję z poziomu Eksploratora Windows, programu Microsoft Outlook lub programu Lotus Notes bez korzystania z Asystenta programu PDF Converter lub użyj menu Plik > Otwórz w programie Microsoft Word.

Konwersja zostanie wykonana natychmiast przy użyciu istniejących lub wstępnie zdefiniowanych ustawień, a przekonwertowany i możliwy do edycji dokument będzie zawsze wyświetlany w aplikacji docelowej.

Informacje o procesie konwertowania