Konwersja bezpośrednia

Konwersja bezpośrednia to proces uruchamiany jednym kliknięciem z poziomu zintegrowanego programu przy użyciu bieżących ustawień. Konwersję bezpośrednią można uruchomić z poziomu:

  • Eksploratora Windows, za pomocą menu skrótów;

  • programu Microsoft Outlook lub Lotus Notes, za pomocą przycisku PDF Converter button conv6 Konwersja bezpośrednia;

  • programu Microsoft Word, wybierając kolejno pozycje Plik > Otwórz. Jeśli jest używany program Word w wersji 2007 lub 2010, należy użyć PDF Converter button ms%20office Konwersja bezpośrednia przycisku pakietu Office, a następnie przycisku Otwórz.

Uwaga

Integrację programu PDF Professional z używanymi programami można włączyć lub wyłączyć w panelu Preferencje.

 

Wybieranie trybu przetwarzania i formatu wyjściowego

 

W każdym z trzech rodzajów zintegrowanych programów tę czynność wykonuje się w odmienny sposób.

 

Tryb przetwarzania i format wyjściowy (aplikację docelową) można wybrać podczas uruchamiania procesu konwertowania:

  • za pomocą menu kontekstowego Eksploratora Windows,

  • w oknie dialogowym programu Microsoft Outlook lub Lotus Notes wyświetlanym po kliknięciu przycisku PDF Converter button settings Konwersja bezpośrednia, w programie Outlook w wersji 2007 lub 2010  za pomocą okna dialogowego Ustawienia.

W przypadku uruchamiania konwersji bezpośredniej przez wybranie kolejno pozycji Plik > Otwórz w programie Microsoft Word przed wykonaniem tej czynności należy wybrać tryb przetwarzania za pośrednictwem okna dialogowego Ustawienia programu PDF Converter. Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy w menu Narzędzia programu Microsoft Word wybrać polecenie Ustawienia programu PDF Converter. W tym przypadku formatem wyjściowym zawsze jest format programu Word.

 

W programie Word w wersji 2007 lub 2010  należy kliknąć przycisk PDF Converter eng buttons open and settings Konwersja bezpośrednia Ustawienia plików PDF na wstążce Nuance PDF, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia programu PDF Converter.

Uwaga

W konwersji bezpośredniej zawsze są używane obecnie wybrane opcje przetwarzania i pliku wyjściowego. Aby sprawdzić lub zmienić te opcje, należy otworzyć Asystenta programu PDF Converter w celu wprowadzenia niezbędnych zmian.

 

 

Konwersja bezpośrednia