Konwertuj obszar

Na stronie można określić żądany obszar, którego zawartość ma zostać przekonwertowana w programie PDF Professional na format z możliwością edytowania. Pozwala to na przykład na zaznaczenie tabeli i wysłanie jej do programu Excel z pominięciem pozostałej zawartości strony lub wybranie tylko jednego artykułu ze strony gazety i przekonwertowanie go na dokument programu Word. Dostępnych jest pięć miejsc docelowych: konwersja arkusza kalkulacyjnego na format programu Excel, konwersja formularza na format programu Word oraz konwersja dokumentu standardowego na format programu Word, WordPerfect lub PowerPoint. Tryb konwersji jest ustawiany automatycznie. W ostatnim przypadku użytkownik ma większą kontrolę nad konwersją całego dokumentu, ponieważ może wstępnie zdefiniować zawartość, która zostanie umieszczona na poszczególnych slajdach.

 

Aby przekonwertować obszar na stronie

Zaznacz obszar na stronie za pomocą narzędzia  Zaznacz obszar. Zaznaczenie nie może obejmować więcej niż jednej strony. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Z menu skrótów wybierz polecenie Konwertuj obszar.
  • Wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Konwertuj obszar.

  • Na pasku narzędzi Plik kliknij strzałkę w dół obok narzędzia Converter i z menu rozwijanego wybierz polecenie Konwertuj obszar.

W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz typ pliku docelowego, określ nazwę pliku i przejdź do żądanej lokalizacji, aby go zapisać. Przekonwertowana sekcja zostanie wyświetlona w aplikacji docelowej.

 

Uwaga

Przekonwertowane zaznaczenie jest wyświetlane w aplikacjach do edycji tekstu z ustawieniami strony odpowiadającymi rzeczywistemu rozmiarowi obszaru zaznaczonego w oryginalnym dokumencie PDF.

 

Konwertowanie obszaru