Konwertowanie plików PDF i XPS w systemach zarządzania dokumentami (DMS)

Program PDF Professional Enterprise umożliwia importowanie plików PDF i XPS do Asystenta programu PDF Converter ze wszystkich obsługiwanych systemów DMS w sposób opisany w temacie Uruchamianie konwersji z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS).

Podczas pracy w trzech systemach DMS można również wybrać pojedynczy plik PDF lub XPS z systemu DMS, wywołać Asystenta programu Converter, przeprowadzić konwersję, zachowując pełną kontrolę nad procesem, a następnie zapisać plik wynikowy w lokalnym systemie plików lub z powrotem w lokalizacji należącej do systemu DMS. Przed zarchiwizowaniem plików wynikowych należy je sprawdzić i porównać ze źródłem.


W programie Microsoft SharePoint:

Aby można było korzystać z tej funkcji w programie SharePoint, musi ją skonfigurować administrator. Wskazówki na ten temat znajdują się w podręczniku instalacji sieciowej programu PDF Converter Enterprise.

Aby w programie SharePoint utworzyć plik możliwy do edycji z pliku PDF lub XPS, należy zaznaczyć ten plik i z menu kontekstowego wybrać polecenie Otwórz w programie PDF Converter. Ten element może mieć inną nazwę, ponieważ administrator może ją zmienić.


W programie Hummingbird Enterprise:

Należy użyć polecenia Otwórz w programie PDF Converter z menu skrótów pliku PDF lub XPS.

W programie Interwoven WorkSite:

Należy wybrać plik PDF lub XPS i użyć polecenia Otwórz w programie PDF Converter z menu programu Nuance PDF.

Uwaga

W programach Hummingbird DOCSOpen i LiveLink nie można otwierać plików źródłowych bezpośrednio z poziomu systemu zarządzania dokumentami. Pliki źródłowe z systemu DMS trzeba pobrać do Asystenta programu Converter, korzystając z jego listy rozwijanej Otwórz lub menu Plik. Zobacz: Uruchamianie konwersji z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS).

 

Konwertowanie plików PDF i XPS w systemach zarządzania dokumentami (DMS)