Otwieranie plików z poziomu systemu plików

 

Aby otworzyć pliki źródłowe do przekonwertowania z poziomu systemu plików

  1. W Asystencie programu PDF Converter kliknij narzędzie PDF Converter open file Otwieranie plików z poziomu systemu plików Otwórz.

  2. Wybierz żądane pliki PDF lub XPS w oknie dialogowym Otwieranie.

  3. Kliknij przycisk Otwórz. W prawym panelu pojawi się nazwa pliku lub, w przypadku wybrania kilku plików, lista plików.

  4. W razie potrzeby użyj narzędzi Przenieś w górę i Przenieś w dół, aby zmienić kolejność plików na liście plików.

Porada

Warto zapoznać się z opisem ikon stanu plików znajdujących się przed nazwami plików na liście plików w pełnym widoku.

 

Otwieranie plików z poziomu systemu plików