Otwieranie plików z poziomu zintegrowanych programów

Przycisk PDF Converter saveas Otwieranie plików z poziomu zintegrowanych programów PDF Converter na pasku narzędzi Plik programu PDF Professional umożliwia otwieranie plików, także w Asystencie programu PDF Converter, oraz przetwarzanie ich w konwersjach bezpośrednich.

 

Ponadto pliki można otwierać z poziomu niżej podanych lokalizacji. Poniżej opisano także funkcje dostępne w tych lokalizacjach.

 

Program

Źródłowy plik PDF/XPS

Metoda konwersji

Obiekt docelowy

Microsoft Word
(pozycje Plik i Otwórz)

Pliki lokalne

Asystent programu Converter
Konwersja bezpośrednia

Microsoft Word
Microsoft Word

Microsoft Word
(przycisk Otwórz plik PDF/XPS)

Jeden plik lokalny

 

Asystent programu Converter

Microsoft Word

Corel WordPerfect

Jeden plik lokalny

Asystent programu Converter

WordPerfect

Microsoft Excel

Jeden plik lokalny

Asystent programu Converter

Excel

Microsoft PowerPoint 2007

Jeden plik lokalny

 

Asystent programu Converter

PowerPoint 2007

Eksplorator Windows

Jeden plik lokalny

Asystent programu Converter
Konwersja bezpośrednia

Zdefiniowany przez użytkownika
Zgodny z ostatnim ustawieniem

Microsoft Outlook

Jeden lub więcej załączników do wiadomości e-mail

Asystent programu Converter
Konwersja bezpośrednia

Zdefiniowany przez użytkownika
Zgodny z ostatnim ustawieniem

Lotus Notes

Jeden lub więcej załączników do wiadomości e-mail

Asystent programu Converter
Konwersja bezpośrednia

Zdefiniowany przez użytkownika
Zgodny z ostatnim ustawieniem

Microsoft Internet Explorer

Jedno łącze internetowe

Asystent programu Converter

Zdefiniowany przez użytkownika

Mozilla FireFox

Jedno łącze internetowe

Asystent programu Converter

Zdefiniowany przez użytkownika

 

Uwaga

W Asystencie programu Converter pliki PDF i XPS można otwierać z poziomu pięciu obsługiwanych systemów zarządzania dokumentami (DMS).

Można także uruchomić program PDF Converter bezpośrednio w systemie zarządzania dokumentami (DMS), wybrać w nim plik PDF lub XPS, a następnie go przekonwertować.

 

Otwieranie plików z poziomu zintegrowanych programów