Usuwanie plików z listy plików

Aby usunąć pliki z listy plików wyświetlanej po prawej stronie okna Asystenta programu PDF Converter i zawierającej pliki źródłowe do konwersji, należy użyć narzędzia PDF Converter remove selected32 Usuwanie plików z listy plików Usuń. Jego polecenia nie powodują usunięcia plików z systemu.

 

Aby usunąć wybrany plik z listy plików

  1. Zaznacz plik na liście plików.

  2. Kliknij ikonę PDF Converter remove selected32 Usuwanie plików z listy plików  na pasku narzędzi lub z listy rozwijanej wybierz pozycję PDF Converter remove selected Usuwanie plików z listy plików Usuń zaznaczone albo wybierz polecenie Usuń zaznaczone z menu Plik.

Aby usunąć przekonwertowane pliki z listy plików

  • Kliknij ikonę PDF Converter remove converted32 Usuwanie plików z listy plików  na pasku narzędzi lub z listy rozwijanej wybierz pozycję PDF Converter remove converted Usuwanie plików z listy plików Usuń przekonwertowane albo wybierz polecenie Usuń przekonwertowane z menu Plik.

Aby usunąć wszystkie pliki z listy plików

  • Kliknij ikonę PDF Converter remove all32 Usuwanie plików z listy plików na pasku narzędzi lub z listy rozwijanej wybierz pozycję PDF Converter remove all Usuwanie plików z listy plików Usuń wszystkie albo wybierz polecenie Usuń wszystkie z menu Plik.

 

Usuwanie plików z listy plików