Wyświetlanie plików wynikowych

Używanie Asystenta programu PDF Converter

Jeśli konwersja jest uruchamiana za pomocą Asystenta programu PDF Converter, plik wynikowy będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy opcja Wyświetl wynik jest zaznaczona w panelu Opcje pliku wyjściowego.

Aby wyświetlić plik wynikowy, gdy jest dostępny tylko jeden

Uwaga

Jeśli jest dostępnych wiele plików wyjściowych, tylko pierwszy plik zostanie wyświetlony automatycznie (pod warunkiem, że konwersja powiodła się).

 

Aby wyświetlić plik wynikowy, gdy dostępnych jest wiele plików wyjściowych

  1. Wybierz plik z listy plików.

  2. Kliknij przycisk PDF Converter view result Wyświetlanie plików wynikowych na pasku narzędzi, wybierz pozycję Wyświetl wynik z listy rozwijanej lub wybierz polecenie Plik wynikowy z menu Widok.

 

Używanie konwersji bezpośredniej

Jeśli konwersja jest uruchamiana za pomocą zintegrowanego programu, bez pomocy Asystenta programu Converter, plik wynikowy będzie zawsze wyświetlany w aplikacji docelowej bez względu na stan opcji Wyświetl wynik.

 

 

Wyświetlanie plików wynikowych